NVM Magazine 4-2019 | Page 29

DECEMBER 2019 • Vereniging Foto | René van den Burg SUCCESSEN VAKGROEP BUSINESS   SUCCESSEN VAKGROEP AGRARISCH SUCCESSEN VAKGROEP WONEN 1 Toetreding Cushman & Wakefield De ambitie bestond al jarenlang om een corporate aan te sluiten bij de vakgroep. Dit jaar is dit eindelijk gelukt. Met Savills en JLL ook in vergevorderd stadium van aansluiting. 1 Kenniswerkgroepen  Binnen de kenniswerkgroepen en regio­ bijeenkomsten worden de specialistische leden ondersteund op het gebied van onteigening en agrarisch & landelijk vastgoed. Deze hebben als doel om vakinhoud en actualiteit te bespreken en kennis uit te wisselen om de deskundigheid en kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. 1 Nieuwbouw – kwaliteitsslag Om een duidelijker onderscheid te maken tussen NVM-nieuwbouwspecialisten en de kantoren die wel eens nieuwbouw verkopen maar daar niet in gespecialiseerd zijn, heeft NVM een nieuw kwaliteitssysteem voor de NVM-nieuwbouwspecialisten geïntroduceerd middels intervisiebijeenkomsten en assess­ ments. 2 Seminar wonen in het buitengebied Tijdens het seminar werd ingegaan op de verschuiving van wonen naar het buitengebied, nu de woningmarkt in de stedelijke gebieden krap is geworden en agrarisch vastgoed in het buitengebied vrijkomt. Deelnemers konden workshops volgen over diverse onderwerpen. 2 Verhuur – particuliere verhuur De afgelopen jaren heeft NVM in samen­ werking met verschillende NVM-afdelingen een aantal succesvolle bijeenkomsten voor particuliere verhuurders georganiseerd om de toegevoegde waarde van een NVM verhuur­ makelaar onder de aandacht te brengen. 3 Zichtbaarheid van de vakgroep In 2019 heeft de vakgroep een nieuwe naam gekregen: Agrarisch en Landelijk. Als gevolg hiervan is ook het logo aangepast. Opvallend is ook dat veel (vak)media de vakgroep steeds beter weten te vinden. 3 Aankoop – aankooptools De NVM Holding heeft de behoefte aan aankooptools dit jaar verder onderzocht en verschillende deelnemingen zijn in beweging gekomen. 2 Provada en workshops Succesvolle Provada met 11 drukbezochte workshops met uiteenlopende onderwerpen als taxeren, zorgvastgoed, logistieke centra en supermarktvastgoed. 3 Derde innovatiecongres! Wederom enorme opkomst op congres met spraakmakende namen als Jort Kelder, Ben van Berkel, Willem Sijthoff en Mathijs Bouman. 4 Publicaties Stand van Zaken Commercieel Vastgoed en Prijsindex Commercieel Vastgoed Hoog aantal gedownloade rapporten ‘Stand van Zaken’ (ruim 3.000) en Prijsindex (bijna 10.000 keer). Dit draagt bij aan vergroten van de autoriteitspositie. 5 Werkgroepen leden-bureau-deelnemingen Leden zijn in verschillende sessies in gesprek geweest met funda in business, brainbay en Realworks. Dit is een invulling van de ledenbehoefte om gezamenlijk een sterker en klantvriendelijker product neer te zetten. ik 2019 4 Nieuwe kenniswerkgroep taxeren Doel van deze kenniswerkgroep agrarisch taxeren is om 2 tot 3 keer per jaar samen te komen om o.a. kennis uit te wisselen, het vakgebied door te ontwikkelen en collegiale samenwerking te bevorderen. 5 Rundvee mechanisatie vakdagen Voor het eerst was de NVM Vakgroep aanwezig met een stand op de rundvee mechanisatie vakdagen in Hardenberg. Hier zijn veel nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten aangehaald. er om” 4 NVM Verkopersavond NVM-makelaars organiseren bijeenkomsten om de huizenmarkt meer in beweging te krijgen. 5 Databeleid We hebben een missie als NVM neergezet om het dataplatform voor vastgoed te worden om sneller innovatie diensten voor leden te ontwik­ kelen en te bewaken dat dit gebeurt onder de juiste voorwaarden. 29