NVM Magazine 4-2019 | Page 23

DECEMBER 2019 • Blik van buiten JESSICA VAN EIJS Een betaalbaar huis voor iedereen Er is woningnood en dat drijft kosten op. De woningmarkt is dan ook een rare markt; nog nooit waren er te veel woningen in Nederland. Er is dus altijd meer vraag dan aanbod. Een aantal mensen spreekt dan ook liever over volkshuisvesting, in plaats van een markt, maar dat verandert uiteindelijk niks aan het tekort. Woningen in Nederland zijn duur, maar niet alleen door het tekort aan bestaande woningen. De gemiddelde nieuwbouw- koopwoning gaat inmiddels richting de 400.000 euro. Verre van bereikbaar of betaalbaar voor veel te veel mensen. Waarom worden er niet meer huizen gebouwd waar mensen ook daadwerkelijk behoefte aan hebben? We bouwen nu nog te veel ouderwetse eengezinswoningen, alsof we nog leven in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Van de sociale huurwoningen wordt nog maar 11 procent bewoond door ‘het traditionele gezin’: twee ouders met kind(eren). Terwijl het aantal alleenstaanden en senioren blijft stijgen. Waarom zijn er niet veel meer appartementen die inspringen op de vraag naar grote dakterrassen, woningen met flexibele indelingen en wooncomplexen met gedeelde voorzieningen en gemengde bewoning? Gemeenten lijken het te laten gebeuren; ze bouwen blijkbaar liever woningen voor gezinnen die 400.000 euro aan hypotheek kunnen ophoesten, dan voor mensen die een betaalbare eerste woning willen kopen. Kopen, en daarmee het opbouwen van vermogen, moet wat D66 betreft voor iedereen bereikbaar zijn. Ook als je een gemiddeld inkomen hebt, of alleenstaand bent. Daarom stellen we voor dat er betaal- bare woningen met de bestemming sociale koop (tot de NHG-kostengrens van 310.000 euro) mogelijk worden gemaakt onder de Crisis- en herstelwet. Het Kabinet moet samen met gemeenten en provincies aan de slag en ervoor zorgen dat er meer van deze goedkope koopwoningen worden gebouwd. Eenzelfde gebrek aan innovatie zien we in onze bouwmethodes. Die zijn voor een groot deel nog hetzelfde als 50 jaar geleden. Hierdoor duurt het bouwen van woningen nog lang, met inflexibele ontwerpen en veel inefficiëntie. Het kan echt slimmer en goedkoper, zoals prefab- en modulaire bouw op kleine schaal al laten zien. Natuurlijk is de bestaande bouw het over­grote merendeel van onze woningmarkt, pardon woningvoorraad. Dat maakt het des te belangrijker dat nieuwe toevoegingen aan de woningvoorraad goed doordacht zijn en inspelen op de toekomst. Als dat sneller en goedkoper kan, betekent dat simpelweg ook op korte termijn veel meer woningen. En dat is uiteindelijk de enige manier om de woning- nood aan te pakken en wonen betaalbaar te houden. • Jessica van Eijs Tweede Kamerlid D66 23