NVM-magazine 3-2021 | Page 14

14 Lobby
• NVM MAGAZINE

" Grondige herziening van de woningmarkt ."

Laura Bromet

" Gelijkere kansen op de woningmarkt "

Faissal Boulakjar
Wie op dit moment een woning verkoopt , ziet de zilvervloot binnenvaren . Kopers staan in de rij en bieden vaak ver boven de vraagprijs . Maar mensen die hun eerste huis kopen , vissen vaak achter het net omdat de woningen door speculanten worden opgekocht . Zelfs als ze een hypotheek kunnen krijgen is het bijna onmogelijk er tussen te komen . Ze zijn daardoor overgeleverd aan de vrije huurmarkt , waar de maandelijkse huur vaak veel hoger is dan ze aan hypotheeklasten kwijt zouden zijn .
Eén van de redenen is de lage rente . Geld lenen is bijna gratis en dat drijft de huizenprijzen op . Maar ook het beleid van de afgelopen 10 jaar is debet aan de woningcrisis . Woningcorporaties die belasting ( verhuurderheffing ) moesten gaan betalen zodat ze minder konden gaan bouwen en huren in de vrije sector die ongemoeid konden oplopen , zorgden ervoor dat er steeds minder woningen beschikbaar kwamen voor woningzoekenden . Ouders die 100.000 euro konden missen , konden dat belastingvrij aan hun kinderen schenken . Een sympathiek gebaar , maar alleen voor kinderen van rijke ouders en daarnaast de prijzen verder opdrijvend .
Dit kan zo niet doorgaan . Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als de prijzen instorten . Daarom pleit GroenLinks voor een grondige herziening van de woningmarkt . Afschaffen van de verhuurderheffing zodat er meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en meer werk gemaakt kan worden van verduurzaming , huren in de vrije sector reguleren door het puntenstelsel ook op deze huurwoningen van toepassing te laten verklaren , een zelfbewoningsplicht en geen belastingvrije schenkingen meer .
De woningmarkt - die nu een aanjager van een nieuwe tweedeling in de samenleving dreigt te worden - moet afkoelen zodat het verschil tussen de mensen die een huis hebben en degenen die er niet aan kunnen komen , kan verdwijnen .
We leven in bijzondere tijden . De afgelopen anderhalf jaar heeft veel van de samenleving gevraagd . We lijken de bizarre coronacrisis langzaam achter ons te laten . Voor ons ligt echter een andere crisis die steeds nijpender aan het worden is : de wooncrisis .
Allemaal kennen we iemand die naarstig op zoek is naar een betaalbaar huis . Starters worden continue overboden door beleggers of andere kopers met veel meer geld . Een betaalbaar huis lijkt verder dan ooit voor jongeren . Waar een eigen huis vroeger als sluitstuk van hard werken werd gezien , lijkt het nu de wankele pilaar van onze welvaartstaat .
Ik vind dat zorgelijk . Daarom moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat de vrijheid van een eigen en betaalbaar huis weer binnen handbereik komt . Er is helaas niet één knop waar we aan kunnen draaien om te zorgen dat de problemen snel oplossen . We zullen moeten bouwen , transformeren van kantoren en tijdelijke woningen plaatsen om snel mensen te huisvesten .
Tegelijkertijd moeten we ook verder en breder durven kijken om de kansengelijkheid te verbeteren . Jongeren worden nu overboden door andere kopers die gebruik kunnen maken van de ‘ jubelton ’, de belastingvrije schenking van een ton bij het financieren van een huis . Die maatregel is in de crisis ingevoerd om woningeigenaren te helpen toen hun huis ‘ onder water ’ stond . Deze maatregel werkt nu dus averechts , en dus moeten we als politiek het lef hebben om dit type maatregelen weer durven af te schaffen .
De huidige wooncrisis vraagt om een stevig antwoord . Niet alleen van de politiek maar ook van het brede middenveld . Makelaars zijn een belangrijke pijler op de woningmarkt . Voor een eerlijke kans op een betaalbare woning is transparantie cruciaal . Daarom ben ik blij dat de makelaarsbranche samen met de minister aan de slag gaat om te werken aan een transparant systeem .