NVM-magazine 3-2021 | Page 15

OKTOBER 2021 • Lobby
15

Onno Hoes :

" Bouwen op maat en marktvraag !"

" Goede makelaars onmisbaar voor woningmarkt ."

Daniel Koerhuis
De woningcrisis is groot in Nederland . Iedereen kent wel een starter die er telkens niet tussenkomt , een jong gezin met een middeninkomen dat klem zit en een senior die wil doorstromen naar een gelijkvloerse woning die er niet is . De linkse partijen geven de laatste tijd de schuld van de woningcrisis aan makelaars . Dat is in mijn ogen onterecht , omdat goede makelaars juist onmisbaar zijn voor een goed draaiende woningmarkt .
Op dit moment hebben we een tekort aan circa 300.000 woningen en de komende tien jaar moeten we 1 miljoen woningen bouwen . Het grootste probleem is het tekort aan bouwlocaties . Als Kamerlid roep ik de minister daarom al langer om op zoek te gaan naar die bouwlocaties , in heel Nederland , van noord tot zuid en van oost tot west . De vragen die hierbij centraal staan zijn : waar , wanneer en welke woningen moeten we bouwen ? Om die vragen te beantwoorden zijn makelaars belangrijk . Makelaars weten immers waar de vraag naar woningen is . Zij kennen als geen ander de stad , het dorp en de wijken en zij zijn daarom belangrijk om de juiste vraag naar woningen te vinden .
Naast het tekort aan bouwlocaties , is het tekort aan doorstroming ook groot en zit de woningmarkt op slot . We moeten middenhuur- en koopwoningen bouwen om dat jonge gezin met een middeninkomen niet langer klem te laten zitten en een woning te laten vinden . De minister heeft in kaart gebracht dat er meer ‘ scheefwoners ’ met een hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten , dan dat er actieve woningzoekenden zijn naar een sociale huurwoning . En als we het hebben over mensen met een hoog inkomen , dan moeten we ook dure huur- en koopwoningen bouwen . Om die woningen te verhuren en te verkopen zijn makelaars opnieuw belangrijk . Zo kunnen we alle vraag naar woningen beantwoorden en de woningmarkt weer los maken .
Dankzij de langlopende formatie en een demissionair kabinet dat al meer dan een half jaar zit , werd Prinsjesdag 2021 gekenmerkt door weinig vernieuwende maatregelen . Op het gebied van wonen werden echter wel twee grote toezeggingen gedaan : 1 miljard euro extra in de komende tien jaar voor de bouw van 900.000 woningen en 50 miljoen euro extra voor de huisvesting van kwetsbare mensen .
NVM-voorzitter Onno Hoes noemt het een positief signaal dat dit demissionaire kabinet de woningbouwimpuls met 1 miljard euro extra continueert . “ Maar daarmee zijn we er nog lang niet ”, benadrukt hij . “ Het is van vitaal belang dat Rijk , provincies en gemeenten de handschoen oppakken om deze wooncrisis te lijf te gaan . Dat begint met het juiste beeld van de woonbehoefte : bouwen op maat en marktvraag . De overheid is aan zet en vanzelfsprekend bieden wij graag onze expertise aan . Met de kennis van onze leden en onze data weten we wat de vraag is . We willen de overheid hierbij helpen om een heldere bouwopgave vast te stellen én te koppelen aan afdwingbare prestatieafspraken . Kopers willen terecht perspectief op een woning . Vrijblijvendheid is niet langer acceptabel .”
De overheid kan de bouwsnelheid verhogen door voor elke regio eenduidige duurzaamheidseisen neer te leggen bij ontwikkelaars . Uniformiteit in eisen maakt industrieel bouwen mogelijk en dat versnelt de bouwproductie aanzienlijk en draagt voor de Natura 2000-gebieden bij aan een lagere stikstofemissie . Goedbedoelde fiscale maatregelen uit het verleden zoals de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters en de jubelton stuwden de koopkracht en huizenprijzen . In deze oververhitte markt met overbieden als norm , is het zaak dat de markt niet verder wordt verstoord met prijsopstuwende fiscale maatregelen . •
Meer informatie ? Jasper van der Jagt Lobbyist NVM j . vanderjagt @ nvm . nl