NVM-magazine-1-2021 | Page 15

MAART 2021 • Vereniging

15 ningtekort

( maar we zijn er nog niet )

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats . NVM is in aanloop naar deze verkiezingen op allerlei manieren bezig om haar standpunten in de verschillende politieke partij programma ’ s te krijgen . Maar hoe zien die lobby en profilering er nu concreet uit ?
BALANS OP
WONINGMARKT Het is voor iedereen duidelijk dat er een enorme woningnood is . “ Bijna 90 procent van de ondervraagden ervaart dit ook zo ”, benoemt Van der Jagt . “ NVM hamert al jarenlang op het tekort aan woningen . Inmiddels is dat van links tot rechts in de politiek doorgedrongen . Maar we zijn er nog niet . Er moet worden gebouwd : de juiste woningen in het juiste segment , zodat er doorstroming kan plaatsvinden en de woningmarkt meer in balans komt .” Ruim 70 procent van de ondervraagden ziet door stroming ook als oplossing voor de woningnood , in plaats van het bouwen van enkel starterswoningen . “ Ook ziet een meerderheid van leden niets in het reguleren van de woning productie . Hierdoor ontstaat juist krapte in het vrije gedeelte , met prijsstijgingen tot gevolg . Zo ’ n driekwart van de leden ziet meer in de trans formatie van leegstaande winkels , horeca panden en agrarisch vastgoed .”
NIEUWBOUW REALISEREN Het is onmogelijk om 1 miljoen woningen binnen de stadsgrenzen te bouwen , benadrukt Van der Jagt . “ Dat vindt ook ruim 60 procent van de ondervraagden . Veel makelaars zijn kritisch op de wil van gemeenten om buitenstedelijk wonen mogelijk te maken . Een meerder heid van de leden ziet knelpunten door lange planprocedures en gebrek aan bouwlocaties . Volgens gemeenten en provincies valt het wel mee maar dat wordt door onze leden niet zo ervaren ; slechts 8 procent zegt dat er voldoende plancapaciteit bij gemeentes is . Bij sterk stedelijk geeft zelfs maar 5 procent van de stadse makelaars aan dat er voldoende plancapaciteit is . Dat is een duidelijk signaal .”
COALITIEVORMING Na de verkiezingen komt de formatie op gang . “ Om onze standpunten op de politieke agenda te krijgen , is de kans van slagen groter wanneer we ons met meerdere organisaties verenigen ”, legt Van der Jagt uit . Daarom is met succes met ruim 30 partijen uit de woonwereld de Actieagenda Wonen gepresenteerd . Eén van de belangrijkste punten uit die agenda is hoe je de woningbouwproductie kunt versnellen . Met zo ’ n brede coalitie kunnen ook onderwerpen worden genoemd die voor NVM minder relevant zijn . “ Daarom letten we goed op dat er geen standpunten in staan die negatief zijn voor onze leden . Binnen deze coalitie zijn wij de enige makelaarsorganisatie , dus dat vergroot onze autoriteits positie .”
Het Grote Nationale Woondebat terugluisteren ? bit . ly / 3keGtKW
DE WERELD VAN DE MAKELAAR EN
TAXATEUR Wanneer de verkiezingen achter de rug zijn , krijgen alle nieuwe ‘ Woon-Kamerleden ’ een uitnodiging van de NVM voor een werkbezoek . Van der Jagt : “ Na de verkiezingen hebben Kamerleden weinig debatten en dus tijd om op bezoek te gaan bij onze leden . Wij vinden het belangrijk dat Kamerleden kennismaken met de wereld van de makelaar en taxateur , zodat zij van dichtbij kunnen zien wat er echt speelt binnen onze branche .” •