NVM-magazine-1-2021 | Page 14

14 Vereniging Tekst | Eva van Beveren • NVM MAGAZINE
Meer informatie j . vanderjagt @ nvm . nl

Jarenlang hameren op wo werpt zijn vruchten af

Op zaterdag 20 februari organiseerde omroep WNL het Grote Nationale Woondebat op NPO Radio 1 . De Woonspecialisten van de zeven grootste politieke partijen kruisten de degens over de belangrijkste problemen en oplossingen voor de woningmarkt . NVM-voorzitter Onno Hoes mocht het debat openen en twee van de zes stellingen werden door NVM-makelaars ingeleid . “ Daarnaast gebruikte WNL tijdens het debat de uitkomsten van een speciaal daarvoor opgezette enquête onder onze leden ”, vertelt Jasper van der Jagt , lobbyist bij NVM .
IN DE MEDIA “ Dat de NVM rondom dit woondebat veelvuldig door de media is benaderd om duiding te geven , geeft aan dat wij worden gezien als de autoriteit op het gebied van wonen en vastgoed ”, legt Van der Jagt uit . “ We bouwen onze autoriteitspositie op wonen verder uit .” Daarom was vakgroepvoorzitter NVM Wonen Lana Goutsmits- Gerssen een dag eerder al te gast bij ‘ Goedemorgen Nederland ’. En op de zondag na het debat , werd in het tv-programma ‘ WNL op zondag ’ met Rick Nieman door Onno Hoes nagepraat over de belangrijkste punten . “ Er was drie dagen achter elkaar aandacht voor de woningmarkt en voor de opvattingen van NVM ”, benadrukt Van der Jagt .
POLITIEKE AGENDA “ Dit woondebat is ook een mooie voorloper op wat er nog gaat komen in verdere debatten ”, vervolgt Van der Jagt . Lijst trekkers debatten vinden op een later moment in de verkiezings campagne plaats . “ Door onze standpunten nu al op de politieke agenda te zetten , zorgen we voor een tendens die in latere debatten weer kan worden overgenomen .” Zo stuurde Van der Jagt in aanloop naar het woondebat de uitkomsten van de NVM ledenenquête naar de betrokken Kamerleden .
ENQUÊTE Om NVM-leden te betrekken bij de standpuntvorming in de lobby én om WNL van informatie te voorzien in aanloop naar het radiodebat , is in januari een ledenenquête gehouden . De resultaten van de enquête zijn volgens Van der Jagt in lijn met de punten die de NVM in politiek Den Haag verdedigt . “ Er kwamen geen verrassingen uit , maar laat nogmaals zien hoe de markt er aan toe is .” Ruim 550 makelaars hebben de enquête ingevuld .