NVM-magazine-1-2021 | Page 16

16 Holding & Vereniging
Tekst | Eva van Beveren • NVM MAGAZINE
Een eigen innovatiecentrum voor elke NVM-makelaar / taxateur !

“ Het zijn jullie

bedrijven ”

NVM mag zich sinds vorig jaar zomer een coöperatieve vereniging noemen . ‘ Samen ’ staat centraal . Maar hoe zit het dan met de NVM-Holding en de deelnemingen die daaronder vallen ? Wie heeft welke rol en hoe ziet de relatie tussen beide eruit ? We spreken hierover met de twee frontmannen , Onno Hoes , voorzitter NVM-vereniging , en Yme Bosma , directeur van NVM-Holding .
“ Zie de Holding als het innovatiecentrum van onze vereniging ”, legt NVM-voorzitter Hoes uit . “ De bedrijven in de Holding zijn natuurlijk faciliterend aan NVM maar ze moeten ook hun eigen ondernemersdynamiek hebben . Dat faciliteren we binnen de NVM-Holding .” De verschillende deelnemingen houden zo enige afstand van de vereniging én eventuele zakelijke inmenging vanuit de vereniging – waarbij meerdere belangen kunnen spelen – wordt hierdoor voorkomen . Bosma , directeur NVM-Holding voegt daar aan toe : “ Er is alleen een pragmatische afstand , om te zorgen dat de deelnemingen in het belang van de leden werken , zowel op korte als lange termijn , zodat makelaars / taxateurs over 20 jaar ook nog steeds van toegevoegde waarde kunnen zijn . Uiteindelijk bepaalt de vereniging , als aandeelhouder van de Holding , wat er gebeurt met de bedrijven , dus daar zit helemaal geen afstand .”
Nieuwe koers
Voorheen waren dezelfde personen verantwoordelijk voor zowel de vereniging als de Holding . “ Maar meerdere belangen én structureel tijd te kort om de taken over alle linies goed te kunnen uitvoeren , brachten de Holding niet verder ”, vertelt Bosma . Daarom is in 2017 de structuur aangepast ; het bestuur van de Holding is toen – in personele zin – losgekoppeld van het bestuur van de vereniging met Bosma als eerste fulltime directeur sinds 2019 . “ Vanaf toen kon er ( eindelijk ) vorm worden gegeven aan de functie van de Holding . Want het runnen van een digitaal bedrijf is echt wat anders dan een vereniging of makelaarskantoor .” Hoes vult aan : “ En als vereniging kunnen we ook geen acht bedrijven indirect aansturen . Dat is ons vak ook niet . Je moet daar mensen hebben die financieel kunnen aansturen , innovatiekracht op poten zetten en synergie tussen die bedrijven optimaliseren .”
>