NVM-magazine-1-2021 | Page 3

MAART 2021 • Foto | Ruben May
Voorwoord voorzitter 3

Persoonlijk contact

Nog een paar dagen te gaan en dan kennen we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen . Dan komt het er op aan . Komen de juiste plannen voor onze branche in het regeerakkoord . Met maar liefst 34 organisaties hebben we de Actieagenda Wonen gepresenteerd in politiek Den Haag . Ook het woondebat is geweest op Radio 1 waar onze woonenquête met al onze input veelal aan de orde kwam . We blijven in Den Haag als NVM alleen of gezamenlijk op de deur kloppen zodat de problemen op en rondom de woningmarkt worden aangepakt , dat de ondernemers op de kantorenmarkt kunnen ondernemen en dat het landelijk gebied aantrekkelijk blijft .
En bij dit alles komt het , ondanks het gemak van computers , data , besparing van de reistijd , aan op persoonlijk contact . Dan kun je de mensen in de ogen kijken , of dat nu bij een huizen bezichtiging is of bij een lobbycontact . Je kunt je beter inleven in de ander en op het beslissende moment net iets extra ’ s doen . En ondanks het feit dat we bedrijfsmatig een goed jaar achter de rug hebben gehad , juist dat was het afgelopen jaar minder , terwijl dat de kern is van ons bestaan : persoonlijk contact . Dat is niet te automatiseren en onvervangbaar .
Je ziet en voelt dat we elkaar nodig hebben , dat de samenleving elkaar nodig heeft . We missen de sociale netwerken , waar het contact net wat persoonlijker wordt dan aan de telefoon en achter de computer . Ons vak is mensenwerk . Wij zijn die belangrijke persoonlijke intermediair die helpt , adviseert , emoties kanaliseert en mensen stimuleert om die hele belangrijke aankoop te doen .
Ik hoop echt dat we elkaar dit voorjaar weer vaker gaan zien , dat we weer meer kunnen doen , elkaar meer kunnen ontmoeten , zowel in familieverband als in zakelijk verband . We blijven daarbij creatief , inventief , bedenken oplossingen en zo kunnen we blijven werken aan een duurzame en een gezonde samenleving en blijven wij een belangrijke speler die de Nederlandse economie blijft aanjagen .
Onno Hoes , Voorzitter NVM
Dit NVM Magazine is iets anders dan u van ons gewend bent . NVM staat aan de vooravond van enkele grote vernieuwingen en in dit nummer willen we u daar zoveel mogelijk over vertellen . Daarom vindt u dit keer vooral artikelen over de nieuwbouw , over onze Holding en over A Brand New NVM .