NVM-magazine-1-2021 | Page 2

Omslag : Tweede Kamerverkiezingen 2021 2 Inhoud • NVM MAGAZINE In dit nummer 3 VOORWOORD ONNO HOES 4 VAKGROEP AGRARISCH & LANDELIJK 6 VAKGROEP BUSINESS 8 VAKGROEP WONEN 10 VERENIGING 11 A BRAND NEW NVM 14 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 16 IN GESPREK MET Yme Bosma en Onno Hoes 18 ORGANOGRAM 19 INNOVATIE Vidua 20 NVM ALS COÖPERATIE 22 NIEUWBOUW NVM . 24 ARTHUR SCHELLEKENS Over nieuw ‘ clubhuis ’ 25 JURIDISCH Woon- of zorgbestemming ? 26 AFSCHEIDSINTERVIEW Ard Klijsen en André Olden 28 JURIDISCHE DIENST Inroepen financieringsvoorbehoud 29 NVM ’ ER Randi van Dam 30 NIEUW NVM-LID Frédérique Klijberg 31 NIEUWE LEDEN EN BEËDIGINGEN