NVM-magazine-1-2021 | Page 24

24 Vereniging
Tekst | Berber Bijma • NVM MAGAZINE

Vernieuwde vereniging in een nieuw gebouw

Een nieuw gebouw en de inhoudelijke vernieuwing van de NVM vallen min of meer toevallig samen . Een prachtig toeval , vindt directeur Arthur Schellekens . Na de professionaliseringsslag van de afgelopen jaren , werkt de NVM nu aan de visie op de toekomst en meer “ clubgevoel ”, vanaf volgend jaar in een nieuw gebouw dat “ een soort bijenkorf van makelend en taxerend Nederland ” wordt .
Het nieuwe gebouw van de NVM is nog niet af , maar hoe het eruit gaat zien , is bekend . Hoe de vereniging zelf er na de inhoudelijke vernieuwingsslag zal uitzien , is nog níet bekend . “ Dat bepalen de vierduizend leden samen ”, zegt NVM-directeur Arthur Schellekens . “ Ik ben blij dat we met A Brand New NVM hebben gekozen voor een open proces . De wensen van de leden zijn duidelijk gebleken uit de enquête en de digitale werksessies : meer aandacht voor verenigingsdemocratie , kennisontwikkeling , regelgeving en de aansturing van de deelnemingen die aan onze Holding hangen .” Schellekens is blij met die duidelijke uitkomsten , maar vond de digitale werksessies wel second best . “ Fysieke bijeenkomsten hadden absoluut mijn voorkeur gehad , maar goed : lieverkoekjes worden niet gebakken , zeker niet in deze tijd .”
Er is alle aanleiding om werk te maken van de wens van leden om meer invloed te hebben op de vereniging . “ In de professionaliseringslag van de afgelopen jaren zijn de leden wat verder weg komen te staan . Ik denk dat we de goede route hebben gekozen door nu te kijken hoe we die betrokkenheid kunnen vergroten , met werkgroepen die bestaan uit de leden zelf . Ik hoop dat er over een jaar een vereniging staat waar iedereen trots op is , waarvan de leden zeggen : dit is míjn club en die doet goede dingen . Overigens : veel andere verenigingen kijken met enige jaloezie naar de manier waarop wij zaken binnen de NVM en de NVM Holding geregeld hebben . Laten we niet vergeten dat we het nu al heel aardig doen .”
Arthur Schellekens : " Verhuizing en A Brand New NVM komen mooi samen ."
Clubgevoel
De omvorming van een vereniging naar een coöperatieve vereniging was in feite het sluitstuk van de professionalisering en daarmee het startschot voor de inhoudelijke vernieuwing , zegt Schellekens . “ We hebben als coöperatie andere spelregels . Vorig jaar is er bijvoorbeeld voor het eerst winst uitgekeerd aan de leden . Nu is het tijd om de verenigingskant van ons werk – zeg maar het clubgevoel – meer aandacht te geven .” Het nieuwe gebouw in Utrecht , waartoe al werd besloten voordat er plannen voor een inhoudelijke vernieuwingsslag waren , zal volgens Schellekens zeker bijdragen aan dat clubgevoel . “ Als we begin 2022 het nieuwe gebouw betrekken , is de inhoudelijke vernieuwing goeddeels afgerond . Dat komt prachtig uit . We krijgen een modern , open gebouw dat met allerlei activiteiten als het ware de bijenkorf van makelend en taxerend Nederland wordt . Dat markeert heel mooi de vernieuwing die we als vereniging doormaken .”•