NVM-magazine-1-2021 | Page 23

MAART 2021 • Foto | Dimmy Olijerhoek | René van den Burg
Vereniging 23
De eerste paal is al geslagen , halverwege volgend jaar moet het er zijn : het nieuwe pand van NVM op bedrijventerrein Papendorp in Utrecht . “ Het wordt meer een visitekaartje dan nu het geval is ”, licht projectleider Michiel Verlaak toe . “ Het is een gebouw voor leden en van leden . Alles kan hier plaatsvinden .”
“ Samen staan wij sterker en dat moet het pand uitstralen .”
Michiel Verlaak
Door het samenkomen leer je van elkaar , voegt Verlaak toe . “ Je wil het gebouw ook het centrum maken van alle makelaars en taxateurs van Nederland . Daardoor word je geïnspireerd en dat gebouw gaat dat ondersteunen .”
Vanwege de nieuwbouw is ook extra nagedacht over duurzaamheid . “ Naast zonnepanelen en duurzame verlichting hebben wij bijvoorbeeld ook keramische tegels voor de gevels die honderd procent herbruikbaar zijn ”, aldus de projectleider . “ Zelfs het beton is voor een aanzienlijk deel gemaakt van gerecycled materiaal .”
Coronacrisis Tijdens het ontwerpen van het gebouw kwam ook de coronacrisis om de hoek kijken . Dat zorgt voor andere behoeftes . “ Veel mensen werken nu thuis . En de gedachte is dat ook na
de coronacrisis een deel van het werk vanuit huis wordt gedaan . Echter , het leeuwendeel zal toch weer vanuit kantoor gedaan worden . En naast de werkplek , zal het kantoor ook vooral de ontmoetingsplek worden . We zijn bevestigd in het proces dat wij al in gang hadden gezet . Er komen voldoende overlegruimtes en plekken om te flexwerken .”
De behoefte om elkaar te ontmoeten zal inderdaad blijven , merkt Heidinga op . “ Mensen zijn nu ook heel blij dat ze naar de zaak mogen om anderen te ontmoeten . Dat samenkomen , daar gaat het ook vooral over in dit nieuwe gebouw . Dat geldt zowel voor NVM-medewerkers als voor NVM-leden .”
Besluit herbevestigd Hoewel het akkoord voor de bouw al voor het uitbreken van de coronacrisis was gegeven door de NVM-leden , is het ook nog eens her bevestigd . “ In april van 2020 hebben wij de ledenraad gevraagd of het nog steeds een goed plan was en of wij het wel of niet moesten doen ”, vertelt Heidinga . “ Uiteindelijk hebben wij een stevige herijking gemaakt waarna de ledenraad heeft besloten de bouw door te zetten . De discussie is met vernieuwde kennis gevoerd en het eerdere besluit is bekrachtigd . Vervolgens hebben wij een nog iets betere deal met de aannemer weten te maken .”
Volgens Heidinga is het nieuwe onderkomen een veelzijdig gebouw gericht op kennisoverdracht . “ Daar is het ontwerp ook op gebaseerd . Je kan elkaar daar ontmoeten , het heeft een zalencentrum , het NVM-bureau is daar gevestigd en wij kunnen daar ook onze ontwikkelingen etaleren in beeld en geluid . Het is dus zeker niet alleen maar een kantoor , het is veel meer dan dat .” •