NVM-magazine-1-2021 | Page 11

MAART 2021 • Vereniging 11
Leden praten mee over ‘ A Brand New NVM '

" Traject voor vernieuwing NVM is zelf al een proeftuin voor de veranderingen "

Ruim 500 leden praatten in de laatste maanden van 2020 mee over de vernieuwing van de NVM . Het traject A Brand New NVM is daarmee op zichzelf al een proeftuin van wat het traject moet opleveren : meer invloed en betrokkenheid van leden en transparante communicatie binnen de vereniging . Manager ledenbelang Marc van Rosmalen en extern organisatieadviseur Ivan Pouwels zijn nauw betrokken bij A Brand New NVM en delen hun ervaringen .