NVM-magazine-1-2021 | Page 12

12 Vereniging Berber Bijma • NVM MAGAZINE
" Leden vinden het heel belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op de koers van de NVM ." Ivan Pouwels
Ivan Pouwels is als organisatieadviseur gespecialiseerd in verenigingen en doet er ook wetenschappelijk onderzoek naar . Hij zag de afgelopen maanden de sterke en zwakke kanten van de NVM . “ NVM is een zeer professionele vereniging , die door deelnemingen als funda en brainbay een uitstekende naam heeft . Tegelijk is de vereniging juist door de professionalisering de band met de leden wat kwijtgeraakt .”
Om de kwaliteit te houden én NVM tegelijk weer een echte vereniging van de leden te laten zijn , begon afgelopen najaar het traject A Brand New NVM . Naast Pouwels was ook manager ledenbelang Marc van Rosmalen daar nauw bij betrokken . “ Ik ben in oktober bij de NVM komen werken om het ledenbelang samen met de leden opnieuw vorm te geven en voor de toekomst te borgen ”, vertelt Van Rosmalen .
A Brand New NVM begon in september met een enquête die meer dan duizend leden invulden . Van Rosmalen : “ Daaruit kwam onder meer dat onze leden graag willen dat we het ledenbelang meer aandacht geven , de eenheid binnen de vereniging bevorderen en de NVM meer als kwaliteitskeurmerk in de markt zetten . Om de cijfers en inzichten die uit die enquête naar voren kwamen te duiden , hebben we in oktober tot en met december acht sessies met leden georganiseerd . De bedoeling was dat live te doen , maar door corona is het uiteindelijk digitaal geworden .” Aan de digitale sessies deden in totaal een kleine vijfhonderd leden mee uit alle regio ’ s . Van Rosmalen : “ We hebben in deze sessies de uitkomsten van de enquête gepresenteerd . Daarna praatten de leden verder in kleine groepen in breakout rooms over hoe de vernieuwing van de NVM er volgens hen uit zou moeten zien .” De leden beoordeelden de digitale bijeenkomsten als heel waardevol , met gemiddeld een 8 .
Invloed “ Leden vinden het heel belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op de koers en het beleid van de NVM ”, zegt Pouwels . “ Dat punt kwam heel duidelijk naar voren uit de digitale werksessies . Leden willen dat het algemeen bestuur , ook vóór het een besluit neemt , naar de leden luistert . Een kleine groep wil dat in een formele structuur gieten . De meeste leden vinden de precieze verenigingsstructuur minder interessant , als de mening van de leden maar eerder en beter wordt gehoord . Dat kan bijvoorbeeld ook met digitale peilingen of dialoogsessies . Bovendien willen leden niet alleen intensiever contact met het bestuur , maar ook als leden onderling . Daarnaast noemen leden ontzorgen en belangenbehartiging als belangrijke punten .”
Vijf pijlers De enquête en de bijeenkomsten hebben geleid tot vijf pijlers die de komende tijd prioriteit krijgen : betrokkenheid en democratische invloed van leden , invloed op deelnemingen als funda en brainbay , transparante interne en externe communicatie , modernisering van de regelgeving met behoud van kwaliteit en het ontzorgen en faciliteren van de kennis ontwikkeling van leden . Die vijf pijlers hebben uitgangspunten opgeleverd die gelden als ‘ richtinggevend ’ ( zie kader ). De uitkomsten van de enquête en de acht digitale werksessies zijn op 21 januari getoetst en met zo ’ n vijfhonderd leden aangescherpt in weer een digitale bijeenkomst . Leden waardeerden de aanpak van dit webinar : 92 procent gaf een 7 of hoger en 60 procent gaf een 8 . Van Rosmalen : “ Dat geeft aan dat we procesmatig op de juiste weg zijn .”
De deelname van honderden leden is prima , maar had nog beter gekund , vindt Pouwels . “ De NVM heeft alles uit de kast getrokken om leden bij deze sessies te betrekken . Het bijzondere is dat leden enerzijds zeggen dat ze meer invloed willen ,