NVM-magazine-1-2021 | Page 10

10 Vereniging
NVM MAGAZINE •
COLUMN
Oproep

Bescherming makelaarstitel

De NVM heeft vorig jaar samen met de KNB ( Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ) meegewerkt aan een onderzoek van prof . Bob Hoogenboom ( Nyenrode Universiteit ) om meer inzicht te krijgen in de poortwachtersfunctie van notarissen , makelaars en taxateurs . De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een uitgebreid rapport met de titel ‘ Samen ’.

Zwart-Wit

Uit het onderzoek komt naar voren komt dat het draagvlak onder makelaars en taxateurs voor de Wwft toeneemt en dat de brancheverenigingen daar een wezenlijke rol bij spelen . Ook het feit dat het aantal meldingen toeneemt , vormt voor de NVM een bevestiging dat zij op de goede weg zit met haar voorlichting , ondersteuning en audits .
Binnen de NVM praten we met enige regelmaat over ingewikkelde vraagstukken . Omdat situaties voortdurend veranderen en leden uiteenlopende belangen hebben is die ene oplossing waar iederéén blij van wordt vaak niet voorhanden . Een voorbeeld hiervan is het gesprek over onze regelgeving . Kort door de bocht : een deel van de leden wil meer speelruimte en een ander deel wil juist meer regels en strikte handhaving . Een simpele oplossing waarin iedereen zich volledig kan vinden is dan ook enorm lastig te vinden , het is geen zwart of wit .
Lees hier het onderzoeksrapport : bit . ly / 3kesvIU
Daarom is het misschien nog wel belangrijker hoe we keuzes maken dan uiteindelijk welke keuzes we maken . We zijn een vereniging , dit betekent dat we samen met elkaar de opgaven en denkrichtingen bespreken , een richting bepalen en uiteindelijk tot een besluit komen . Dit moeten we zorgvuldig doen waarbij we met zijn allen de tijd moeten nemen om onszelf te verdiepen in de materie . Als verschillende standpunten goed onderbouwd worden ingebracht , dan verbreedt dat het inhoudelijk debat en het inzicht in het ledenbelang . In dialoog met elkaar bespreken we de mogelijkheden en de gevolgen die keuzes met zich meebrengen ; voor individuele leden en het collectief , voor korte termijn en lange termijn .

NVM Digitaal Ondertekenen

Steeds meer NVM-makelaars maken gebruik van NVM Digitaal Ondertekenen voor het afsluiten van koopovereenkomsten , huurovereenkomsten , OTD koop en verkoop , lijst van zaken en vragenlijst . Iedereen kan nu vanaf zijn of haar eigen computer veilig ondertekenen .
Uiteindelijk nemen we binnen de vereniging besluiten die draagvlak hebben onder de meerderheid van de leden . Belangrijk hierbij is dat ieder lid ook begrip heeft voor het genomen besluit , ook als hij of zij liever een ander besluit had gezien . Het is voor mij de ideale manier om samen binnen de NVM op te trekken !
NVM Digitaal Ondertekenen houdt zich volledig aan de Europese richtlijnen zodat alles veilig gebeurt en een koopovereenkomst ook echt rechtsgeldig is . Verder heeft de NVM deze richtlijnen met Nederlandse hypotheekverstrekkers en het notariaat afgestemd . NVM Digitaal Ondertekenen is niet alleen veilig , het biedt ook een groot aantal voordelen . Met de bijgevoegde Quick Reference Card kan iedereen makkelijk aan de slag met NVM Digitaal Ondertekenen .
Arthur Schellekens , Directeur NVM-bureau
Meer informatie : digitaalondertekenen @ nvm . nl 030 608 52 44