NVM Magazine 1-2020 | Page 9

MAART 2020 • Innovatie Foto | René van den Burg 9 verkeer vastgoed Innovatie is doel De gebruiksvriendelijkheid en de lagere kosten zijn niet het doel, maar het innovatieve vehikel voor fluX. Blok: “We voeren de auto- matisering van het uitwisselen van taxatiedata nog veel verder door. Neem als voorbeeld een klassieke situatie: Een waardering van winkelruimte met daarboven twee verhuurde appartementen. Dan moet de taxateur handmatig informatie verzamelen over het pand, de huurders, contracten, enzovoorts. Bij het verzamelen en verwerken van de data is er kans op (tik)fouten. Zowel op gebied van efficiëntie als kwaliteit maken we een stap vooruit door het taxatieproces te optimaliseren. Straks lopen belangrijke informatiebronnen als kadastrale gegevens of huurlijsten als vanzelf het dossier binnen.” Adviserende rol Blok: “Zo verlagen we de kans op fouten, het uitwisselen van data is voor alle deelnemers gelijkwaardig en de snelheid van werken stijgt,” zegt Blok stellig: “Taxateurs kunnen hierdoor hun klanten snel bedienen en meer een adviserende rol aannemen.” • André Blok . "Minder kans op fouten, het uitwisselen van data is voor alle deelnemers gelijkwaardig en de snelheid van werken stijgt." Meer informatie? Kijk op www.flux.nl