NVM Magazine 1-2020 | Page 8

8 Innovatie Tekst | Hans Smit • NVM MAGAZINE Taxateurs werken effectiever met innovatieve tool FluX: snel en veilig data “We willen hét online platform voor heel taxerend Nederland zijn. Daarvoor hebben we het Vastgoed Management Systeem opgezet en dat innoveren we steeds verder. Het doel is om taxateurs een tool te geven waarmee ze sneller kunnen werken terwijl de kwaliteit toeneemt.” Aan het woord is directielid André Blok van fluX, onderdeel van NVM Holding. Het was een bekend gegeven: je vroeg meerdere taxateurs hetzelfde commerciële vastgoed te taxeren en de kans bestond dat je verschillende uitkomsten kreeg. Begrijpelijk omdat taxateurs onderling een andere inschatting maken van de marktontwikkeling en/of objectrisico’s. Iedere taxateur gebruikte bovendien zijn eigen taxatiemodel (vaak Excel) met een eigen manier van rapporteren. Dit kwam de kwaliteit van taxaties, efficiëntie van het proces en duidelijkheid voor de opdrachtgevers niet ten goede. Marktleider FluX is in negen jaar marktleider geworden met een online-­ oplossing om deze vraagstukken te stroomlijnen. De web-based applicatie die het bedrijf heeft ontwikkeld, wordt nu door ruim 1.200 vastgoed-professionals gebruikt. Naast taxateurs zijn ook de banken aangesloten bij het Vastgoed Management Systeem. “Dat doen ze onder andere omdat fluX zorgt voor een veilige en snelle dataoverdracht tussen banken en de taxateur,” licht Blok toe. "Straks lopen belangrijke informatiebronnen als kadastrale gegevens of huurlijsten als vanzelf het dossier binnen." Gestandaardiseerde communicatie Zonder verder in IT-jargon te verzanden, komt het erop neer dat taxateurs hun taxatie maken in fluX en deze vervolgens versturen met de zogenoemde vastgoed­ taxonomie. Deze standaard communicatietaal bevat eisen, termen en ­definities voor vastgoedtaxaties. Deze gecerti- ficeerde ‘taal’ is ontwikkeld door SBR Nexus, een initiatief van de drie grote banken in Nederland en in samen­werking met fluX. Door de standaard weten alle betrokken partijen precies welke data er wordt uitgewisseld. Dankzij de innovatieve krachten, zoals fluX, worden de huidige 20 informatievelden - versie 12, voor de kenners - in het SBR doorontwikkeld naar 700 velden in versie 13.