NVM Magazine 1-2020 | Page 10

10 Trots Tekst | Martine van der Linden • NVM MAGAZINE Aad Agterdenbosch, voorzitter Stichting Willem Streeffonds: "Gesterkt door de dankbaarheid” Er waren tijden waarin sociale regelingen zoals AOW niet bestonden. Dat leidde soms tot financieel penibele situaties. Reden voor wijlen Willem Streef om Stichting Willem Streeffonds op te richten, speciaal voor (Kandidaat) Register Makelaar- taxateurs die zijn aangesloten bij NVM Haaglanden. Hoewel de tijden inmiddels zijn veranderd, bestaat de stichting nog steeds. Voorzitter Aad Agterdenbosch (78): “Er wordt nog altijd een beroep op ons gedaan.” Elk jaar rond de feestdagen gaat Aad Agterdenbosch met een collega van Stichting Willem Streeffonds op pad. Langs de mensen die steun krijgen vanuit de stichting. Om een kerststukje te brengen, en nog een extra gift. Het geeft hem voldoening om te zien hoe aangenaam verrast de mensen zijn. Lachend: “Vrouwen geven een kus op beide wangen. Is het een man bij wie we op bezoek gaan, dan praten we over de goede oude tijd in de makelaardij. Ik ben zelf ook makelaar geweest. Ik ben honorair lid van de Vakgroep NVM Wonen en erelid van NVM.” HELPENDE HAND Agterdenbosch is met plezier voorzitter van de stichting. Al zit er een keerzijde aan: “Het gaat toch om de problemen van anderen.” De stichting is opgericht in 1951 door aannemer en makelaar Willem Streef. Toen bestond er geen AOW, dat kwam vijf jaar later pas. “Je kunt je voorstellen dat er mensen waren die financieel in de knel kwamen. Daar wilde Streef wat aan doen.” Het startkapitaal was 500 gulden, een behoor- lijk bedrag voor die tijd. De pot groeide dankzij contri­buanten. Dat zijn allemaal (Kandidaat) Register Makelaar-taxateurs die lid zijn van de NVM afdeling Haaglanden. Meer informatie? De stichting geeft financiële steun aan weduwe(naren), partners en/of minderjarige kinderen die achterblijven na het overlijden van een contribuant. Ook de contribuant zelf krijgt steun, als hij bijvoorbeeld niet meer kan werken door een ongeval. Tot slot kunnen mensen die geen makelaar zijn, maar die zich op een andere manier hebben ingespannen voor de makelaardij, een beroep doen op de stichting. Neem contact op met DISCRETE HOUDING Aad Agterdenbosch: Nu is er in zeventig jaar veel veranderd. Er zijn sociale vang- netten en regelingen in het leven geroepen waar mensen een beroep op kunnen doen. Toch is er voor het bestuur nog genoeg reden om de stichting te laten voortbestaan. Simpelweg omdat vanuit de doelgroep toch nog wel eens [email protected] een vraag om steun naar boven komt. “Er zijn altijd mensen die tussen wal en schip belanden”, aldus Agterdenbosch. “Vaak melden die mensen zich niet uit zichzelf aan bij de stichting. Ze schamen zich er vaak voor. Meestal krijgen we via-via een tip of gaan we zelf op onderzoek uit als we vernemen dat een contribuant is overleden.” De stichting gaat discreet om met elke aanvraag. “Bij het aantreden doet elk bestuurslid een belofte tot geheim­ houding. Dus ik kan geen concrete voorbeelden noemen van situaties waarbij we hielpen. Wel heb ik in mijn bestuurs­ periode meegemaakt dat wij onder andere een nabestaande van een weduwe van een contribuant financieel hebben ondersteund in de uitvaartkosten. Verder hadden we in het verleden een bestuurslid die jaarlijks een dagje uit organi- seerde voor weduwen van onze contribuanten.” De stichting heeft een sociaal karakter, maar ook een nuchtere kijk. Agterdenbosch legt uit: “Op het moment dat we een steunaanvraag honoreren, en het betreft periodieke steun voor langere tijd, verwachten we wel dat de ontvanger zijn best zal doen om weer op eigen benen te staan. Het is niet de bedoeling dat mensen achterover leunen, terwijl ze zichzelf na verloop van tijd wel weer zouden kunnen redden. Dus werken we vaak met een afbouwregeling.” GEDREVEN BESTUURSLEDEN Agterdenbosch zit sinds 2009 in het bestuur van de stichting. Sinds 2011 is hij voorzitter. “Ik had al verschillende bestuurs- functies achter de rug, zowel landelijk als regionaal, toen ik werd gevraagd om in het bestuur te komen. De doelstelling van de stichting en het solidariteitsbeginsel spreken mij aan. Daarnaast ben ik gesterkt door de grote dankbaarheid van onze doelgroep die wij mogen ondersteunen. Daar ben ik trots op.” Een gevoel dat klaarblijkelijk wordt gedeeld onder de andere bestuursleden. Want die spannen zich vaak jaren in voor de stichting. “Veel oud-bestuurders hebben decennialang deel uitgemaakt van het bestuur. Vorig jaar namen wij afscheid van een bestuurslid met een staat van dienst van vijftig jaar! Inmiddels is in mijn bestuur de jongere generatie aange- treden, wat een garantie is voor de continuïteit. We hebben nog geen reden om te stoppen met de stichting, er zijn nog steeds mensen die we kunnen helpen, dus ik ga ervan uit dat we nog wel wat jaren doorgaan.” •