NVM Magazine 1-2020 | Page 11

MAART 2020 • Foto | René van den Burg Trots "De stichting geeft ­financiële steun aan weduwe­(naren), partners en/of minder­jarige kinderen die achterblijven na het overlijden van een contribuant." Aad Agterdenbosch 11