NVM Magazine 1-2020 | Page 22

22 Juridische Dienst Tekst | Rieco Boersma • NVM MAGAZINE Fout in de NVM-vragenlijst! Verkoper aansprakelijk? Bij de verkoop van een woning wordt vaak gebruik gemaakt van een door verkoper ingevulde NVM-vragenlijst. In de NVM-vragenlijst worden bijzonderheden en kenmerken vermeld van de woning. Verkoper geeft met de NVM-vragenlijst vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht. Maar wat als verkoper deze NVM-vragenlijst verkeerd heeft ingevuld? Is verkoper hiervoor aansprakelijk? Deze vraag is recentelijk voor- gelegd aan het hof Arnhem-Leeuwarden. Wat was er aan de hand? Bij de verkoop van een in 1968 gebouwde twee-onder-­een- kapwoning heeft verkoper in de NVM-vragenlijst de vraag of er sprake is van gevelisolatie en vloerisolatie met “ja” beant- woord. Eveneens heeft verkoper de vraag of er sprake is van dubbelglas met “ja” beantwoord. Na de eigendomsoverdracht blijkt dat meerdere gevels niet geïsoleerd zijn. Ook de vloer is niet overal geïsoleerd. Eveneens blijkt dat de ramen in de bijkeuken, op de tweede verdieping en in de voordeur niet voorzien zijn van dubbel- glas. Koper is van mening dat verkoper aansprakelijk is omdat het verkochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. Met andere woorden: koper krijgt niet wat hij op grond van de NVM-vragenlijst mocht verwachten. Koper stelt verkoper aansprakelijk voor een bedrag van ruim € 11.000,-. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Volgens het hof is de NVM-vragenlijst geen garantiedocu- ment. Wel is de NVM-vragenlijst van grote betekenis voor de uitleg van de overeenkomst en met name voor wat koper mag verwachten. Gezien de antwoorden die verkoper heeft gegeven, mocht koper verwachten dat de vloeren en gevels voldoende geïsoleerd waren. Als verkoper niet zeker wist wat wel en niet geïsoleerd was, had verkoper dit duidelijker moeten aangeven. Met betrekking tot de informatie over de isolatie beantwoordt het verkochte niet aan de overeen- komst. Verkoper is aansprakelijk voor het alsnog moeten aanbrengen van isolatie voor een bedrag van € 3.000,- Ook mocht koper op grond van het aankruisen van het vakje “ja” op de vraag of er sprake is van dubbelglas in de woning in beginsel verwachten dat de woning geheel voorzien is van dubbelglas. Anders dan isolatie van muren en gevels is het echter met het blote oog zichtbaar of er sprake is van dubbelglas of enkelglas. Koper heeft de woning met een deskundige bezichtigd voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst. Omdat koper zodoende óf wist dat er niet overal sprake was van dubbelglas óf op dit punt een zeer eenvoudig te verrichten onderzoek heeft nagelaten, beant- woordt de woning op dit punt wel aan de overeenkomst. Dit deel van de vordering wordt daarom afgewezen. COMMENTAAR Deze uitspraak toont aan dat de NVM-vragenlijst van grote betekenis is voor de uitleg van de overeenkomst. De NVM-vragenlijst is echter geen garantiedocument. Verkoper geeft met de NVM-vragenlijst vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht. • Meer informatie? Kijk op rechtspraak.nl: https://bit.ly/3bJgabh Contact? NVM Juridische Dienst 030 - 608 51 81