My first Magazine | Page 9

• naudojant projektinę ugdymo(si) veiklą, 1–12 klasėje vykdant projektinius / kūrybinius darbus;

• atliekant baigiamąjį inžinerinį

kūrybinį / projektinį darbą;

• dalykines žinias praplečiant inžinerinių problemų (t. y. naujų produktų ir (ar) sistemų kūrimas, sprendžiant praktinius žmonių poreikius) tyrimu ir sprendimu;

• bendradarbiaujant su mokyklos mokslo ir verslo partneriais, vykdomi mokomieji, tiriamieji ir pažintiniai projektai, sudarant galimybę mokiniams realiai pamatyti inžinerinės kūrybos projektų įgyvendinimą, susipažinti su realiomis darbo ir inžinerinio verslo sąlygomis.

Programa įgyvendinama pasitelkiant šiuos ugdymo metodus:

•mokytojui, remiantis savo darbo specifika ir profesionalumu, integruojant Programos turinį į

savo mokomąjį dalyką.

inžinerinę kūrybą ir praktiką glaudžiai derinant su inžinerijos teorijos, istorijos, estetikos,

kritikos žiniomis;

INŽINERIJOS DIENA (VIDEO)