My first Magazine | Page 8

KTU licėjus įgyvendina pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą kartu su inžineriniu ugdymu.

Mokiniai mokomi derinti inžinerinę, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant priimti sprendimus, kurie būtų tinkami ir logiški ne tik trumpalaikėje, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje, atitiktų ne tik kūrėjo, gamybininko, verslininko, bet ir bendruomenės, visuomenės

interesus.

KTU inžinerijos licėjus įgyvendina inžinerinio ugdymo programą.

Programa skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių inžinerinę kompetenciją, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su inžinerinėmis profesijomis ir inžinerine kūryba.

Inžinerinis ugdymas