My first Magazine | Page 7

2

Pagrindinės veiklos sritys

6

• organizacinė metodinė

• programinė projektinė

• gerosios patirties sklaida

• metodinių informacinių priemonių kūrimas ir nuoma

• tiriamasis darbas

• materialinės bazės stiprinimas ir naujų technologijų diegimas