My first Magazine | Page 6

• įkurtas 1995 m.

• viena didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų Lietuvoje.

• Pirmasis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Lietuvoje akredituotas Centras.

• Centre sėkmingai įgyvendinama Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

• Centre dirba 25 darbuotojai.

5

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vizija

Moderni, informacinė, metodinė švietimiečių ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius.