My first Magazine | Page 10

Emocinio intelekto programos „Kimochis“ veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. „Kimočiai“ – žaislai, išreiškiantys jausmus yra skirti vaikų savigarbai, pasitikėjimui savimi stiprinti ir ugdyti, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti.

Kimochis

Emocinio intelekto ugdymas

Zipio draugai

Obuolio draugai

Programa „Zipio draugai“ moko visus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti

priekabiautojais.

Programa „Obuolio draugai“ skirta vyresniems vaikams, t.y. 8 – 10 metų. Programą sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“ Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kiekvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas.