Memoria [PL] Nr 49 (10/2021) | Page 21

Rektor Uniwersytetu w Burgos, Manuel Pérez Mateos, oraz Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, prezes Narodowego Instytutu Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii oraz Konsul Honorowy RP

Instytut Auschwitz-Birkenau podejmuje współpracę międzynarodową i oferuje, w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau liczne projekty kulturalno-społeczno-edukacyjne. Celem Instytutu jest budowanie i ciągłe poszerzanie sieci osób zaangażowanych w działania dyplomacji pamięci w Muzeum Auschwitz i docieranie do tych, którzy w Miejscu Pamięci nigdy nie byli. Działania te Instytut podejmuje we współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką Holokaustu i Zagłady na świecie, instytucjami edukacyjnymi

i kulturalnymi, stowarzyszeniami, z osobami zaangażowanymi w tę problematykę.

z ważnych kamieni milowych Narodowego Instytutu Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii – podkreślił.

Rektor Pérez Mateos podziękował Instytutowi za zainteresowanie odzyskiwaniem pamięci społecznej i historycznej, która przypomina nam o tym, czym jest natura ludzka.

– Minęło już ponad 80 lat, a mimo to wciąż jesteśmy wstrząśnięci tą historią. Wierzę, że tak powinno być. Uniwersytet może odegrać tu istotną rolę. Nasi studenci i cała społeczność akademicka powinni cały czas przypominać sobie, co niesie ze sobą pamięć – dlatego tak ważna jest współpraca z Państwa Instytutem

w celu rozwijania naszej działalności – powiedział.

Uniwersytet w Burgos jest uczelnią publiczną. Na 30 kierunkach licencjackich i 20 kierunkach doktoranckich kształci się tu około 10 000 studentów.