Memoria [PL] Nr 49 (10/2021) | Page 20

UNIWERSYTET W BURGOS

WSPIERA PAMIĘĆ O AUSCHWITZ

Narodowy Instytut Auschwitz-Birkenau

w Hiszpanii realizuje działania zgodnie

z misją Miejsca Pamięci Auschwitz. Ma on wspomagać nie tylko rządy poszczególnych regionów w Hiszpanii, ale też uniwersytety, fundacje, instytucje publiczne i prywatne

w opracowywaniu narzędzi edukacyjnych dotyczących zarówno historii Auschwitz, jak

i współczesnych zagadnień związanych

z ochroną praw człowieka.

Álvaro Enrique de Villamor oraz rektor wyrazili przekonanie, że to partnerstwo, wspierane przez prorektora ds. odpowiedzialności społecznej, kultury i sportu, Delfina Ortegę, będzie przynosiło owoce w postaci wzrostu świadomości środowiska akademickiego na temat wartości demokracji, pokoju i praw człowieka.

– Jesteśmy przekonani, że współpraca

z Uniwersytetem w Burgos pozwoli w pewien sposób połączyć dwa bardzo ważne elementy istotne w tworzeniu społeczeństw demokratycznych w kontekście europejskim. To z jednej strony kształcenie w dziedzinach nauk społecznych i technicznych na uniwersytecie,

a z drugiej edukacja w zakresie wartości społecznych i umacnianie pamięci, nad którą musimy pracować – powiedział Konsul Honorowy RP.

Prezes Instytutu powiedział, że „bez pamięci społecznej nie może być mowy o społecznej odpowiedzialności, stąd też ogromna wartość tej umowy”.

Współpraca rozpocznie się w najbliższych tygodniach od zorganizowania w Teatro Principal w Burgos konferencji, podczas której prorektor Delfín Ortega został mianowany honorowym kuratorem wystawy głównej Instytutu Auschwitz-Birkenau, która obecnie znajduje się w klasztorze San Salvador w Oña. Spotkanie będzie także okazją do wymiany refleksji dotyczących zagadnień prezentowanych na ekspozycji „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”.

Prorektor wyjaśnił, że konferencja jest początkiem tej relacji, ale podstawowym celem jest praca nad opracowaniem zajęć popularyzujących pamięć, zwłaszcza, że tematyka Auschwitz daje możliwość bardzo uniwersalnej i przekrojowej refleksji. Ortega zaznaczył, że kierunki działania wspierać będą przekazywanie wiedzy w społeczeństwie. Zaznaczył on również, że istnieje projekt utworzenia studiów na Uniwersytecie w Burgos przy współpracy z Narodowym Instytutem Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii.

Na mocy tej umowy powstaną również pogłębione projekty, służące edukacji

i szkoleniom. – Auschwitz nie tylko reprezentuje antywartości zbrodni popełnionej w przeszłości przez człowieka; Auschwitz to także tygiel wartości, które odnaleźć w ogromnej liczbie relacji ocalałych. Opowiadali oni o ludziach, którzy w ekstremalnym świecie obozu byli

w stanie bezinteresownie wspierać innych – często nieznajomych – a w niektórych przypadkach byli zdolni oddać za nich życie – powiedział prezes Instytutu.

– Kontrast pomiędzy wartościami

i antywartościami jest tym, co pozwala nam pracować na bardzo szerokich płaszczyznach

– i nie mam wątpliwości, że wraz z Uniwersytetem Burgos inicjujemy jeden

z ważnych kamieni milowych Narodowego Instytutu Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii – podkreślił.

Rektor Pérez Mateos podziękował Instytutowi za zainteresowanie odzyskiwaniem pamięci społecznej i historycznej, która przypomina nam o tym, czym jest natura ludzka.

– Minęło już ponad 80 lat, a mimo to wciąż jesteśmy wstrząśnięci tą historią. Wierzę, że tak powinno być. Uniwersytet może odegrać tu istotną rolę. Nasi studenci i cała społeczność akademicka powinni cały czas przypominać sobie, co niesie ze sobą pamięć – dlatego tak ważna jest współpraca z Państwa Instytutem w celu rozwijania naszej działalności – powiedział.

Uniwersytet w Burgos jest uczelnią publiczną. Na 30 kierunkach licencjackich i 20 kierunkach doktoranckich kształci się tu około 10 000 studentów.

Rektor Uniwersytetu w Burgos, Manuel Pérez Mateos, oraz Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, prezes Narodowego Instytutu Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii oraz Konsul Honorowy RP w tym kraju, podpisali porozumienie o współpracy w celu wspólnego rozwijania działań, których celem będzie upamiętnienie okrucieństw popełnionych w historii człowieka, a także ukazywanie wartości solidarności, której doświadczali więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Uniwersytet w Burgos