Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 5

Sprawiedliwości za udzielenie pozwolenia na upowszechnienie tych materiałów – kontynuuje Boehling. – W czasach, gdy zaprzeczanie Holokaustowi oraz wypaczanie jego obrazu rosną w siłę, dostęp do dowodów tych zbrodni jest szczególnie istotny.

Amerykańskie muzeum the United States Holocaust Memorial Museum to żywy pomnik Holokaustu, inspirujący do stawiania czoła nienawiści, zapobiegania ludobójstwu oraz promowania ludzkiej godności. Prowadzenie w Muzeum szeroko zakrojonych programów edukacyjnych oraz oddziaływanie na społeczność całego świata możliwe są dzięki szczodremu wsparciu finansowemu napływającemu z całego kraju.

Fot. Ray D'Addario, Public domain (via Wikimedia Commons)