Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 4

Muzeum HOLOKAUSTU

udostępnia nagrania

z procesów norymberskich

United States Holocaust Memorial and Museum

Istnieje również możliwość obejrzenia online dowodów filmowych z okresu drugiej wojny światowej prezentowanych podczas procesów przez alianckich prokuratorów. W skład zbioru wchodzą 1942 płyty gramofonowe zawierające 775 godzin przesłuchań oraz 37 rolek taśmy filmowej z nagraniami wykorzystywanymi jako dowody w procesach.

Materiały dźwiękowe dostępne tutaj, natomiast filmy można znaleźć na tej stronie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w Holandii sprawuje pieczę nad autentycznymi materiałami pochodzącymi z procesów przed Trybunałem. Muzeum uzyskało od Trybunału pozwolenie na udostępnienie materiałów w sieci w ramach obchodów 75. rocznicy rozpoczęcia procesów.

- W trakcie procesów norymberskich po raz pierwszy w historii międzynarodowy trybunał postawił sprawców w stan oskarżenia za dokonanie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości – mówi dr Rebecca Boehling, Dyrektor narodowego Instytutu Dokumentacji Holokaustu (NIHD) działającego w ramach Muzeum - Dwudziestu czterech nazistowskich dowódców postawionych w stan oskarżenia przez zwycięską stronę aliancką (czołowe pozycje w Trybunale zajmowali sędziowie amerykańscy, brytyjscy, francuscy i radzieccy) to zaledwie ułamek wszystkich zbrodniarzy wojennych, jednak procesy norymberskie stanowiły udokumentowanie, w ramach wymiaru sprawiedliwości oraz przy obecności mediów z całego świata, historycznej prawdy o Holokauście oraz innych zbrodniach nazistowskich. Procesy Międzynarodowego Trybunału Wojskowego stworzyły twardy precedens prawny nakładający na narody obowiązek ochrony cywilów przed okrucieństwami wojny oraz karania tych, którzy się ich dopuszczają. Udostępnienie tych kluczowych dźwiękowych i filmowych dokumentów historycznych w Internecie wpisuje się w regularnie podejmowane działania mające na celu digitalizację oraz powszechne udostępnienie dowodów Holokaustu.

Muzeum amerykańskie, Mémorial de la Shoah w Paryżu oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to instytucje, które podjęły współpracę w ramach digitalizacji nagrań. Trwała ona dwa lata i stanowiła punkt kulminacyjny innego, obszerniejszego projektu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, zapoczątkowanego na początku lat 2000, zakładającego ucyfrowienie całych archiwów Trybunału. Więcej informacji na temat archiwów Trybunału Wojskowego w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości dostępnych jest tutaj.

- Muzeum jest ogromnie wdzięczne Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości za udzielenie pozwolenia na upowszechnienie tych materiałów – kontynuuje Boehling. – W czasach, gdy zaprzeczanie Holokaustowi oraz wypaczanie jego obrazu rosną w siłę, dostęp do dowodów tych zbrodni jest szczególnie istotny.

Amerykańskie muzeum the United States Holocaust Memorial Museum to żywy pomnik Holokaustu, inspirujący do stawiania czoła nienawiści, zapobiegania ludobójstwu oraz promowania ludzkiej godności. Prowadzenie w Muzeum szeroko zakrojonych programów edukacyjnych oraz oddziaływanie na społeczność całego świata możliwe są dzięki szczodremu wsparciu finansowemu napływającemu z całego kraju.

Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie udostępniło w sieci kompletne materiały dźwiękowe z procesów zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w niemieckiej Norymberdze, nazywanych powszechnie procesami norymberskimi.