Medinello Klachtenbehandeling Reglement | Page 6

TAKEN VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 6
1 De klachtenfunctionaris informeert en adviseert de klager over mogelijkheden en de eventuele aanpak van de indiening van een klacht .
2 De klachtenfunctionaris probeert de aard en de oorzaak van een klacht te achterhalen . Indien mogelijk geeft hij informatie naar aanleiding van een klacht en probeert , na verkregen toestemming van de klager , direct tot een oplossing te komen .
3 De klachtenfunctionaris doet , na verkregen toestemming van de klager , een bemiddelingspoging . Tijdens de bemiddeling onderhoudt de klachtenfunctionaris contact met de klager en de overige betrokkenen bij de klacht .
4 De klachtenfunctionaris verifieert of een bemiddelingsgesprek een voor de klager bevredigend resultaat heeft opgeleverd en stelt de betrokkenen bij de klacht op de hoogte van het standpunt van de klager .
5 De klachtenfunctionaris zorgt voor een efficiƫnte afhandeling van de klacht ( ondersteuning en / of bemiddeling en een reactie op de klacht door de zorgaanbieder ) binnen vier weken , met zonodig een verlenging van vier weken .
6 De klachtenfunctionaris registreert de tijdens de procedure verkregen gegevens en het resultaat van de procedure . De registratie staat onder beheer van de klachtenfunctionaris . Gegevens worden 10 jaar na afronding van de procedure vernietigd . Jaarlijks brengt de klachtenfunctionaris een verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur en aan de algemeen kwaliteitsmanager .
7 De klachtenfunctionaris adviseert de Raad van Bestuur , alg . kwaliteitsmanager en de locatiemanagers ten aanzien van benodigde verbeteringen in de kwaliteit van de zorgverlening .
8 De klachtenfunctionaris houdt de zorgaanbieder op de hoogte van de voortgang van de klachtenafhandeling .
6