Medinello Klachtenbehandeling Reglement | Page 7

BEVOEGDHEDEN VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 7
1 De klachtenfunctionaris is bevoegd om binnen Medinello met relevante personen te overleggen en informatie te verzamelen .
2 De klachtenfunctionaris is na schriftelijke machtiging daartoe door de cliënt bevoegd tot inzage van het elektronisch patiëntendossier .
3 De klachtenfunctionaris is bevoegd om bemiddelingsgesprekken te arrangeren . Indien de klager en de medewerker daarmee instemmen kan de klachtenfunctionaris als bemiddelaar optreden .
4 De klachtenfunctionaris is bevoegd tot het uitbrengen van adviezen aan Raad van Bestuur , de algemene kwaliteitsmanager en de locatiemanager ( s ) met betrekking tot mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening .
BEREIKBAARHEID VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 8 De klachtenfunctionaris is per mail of per post bereikbaar .
Als de cliënt een klacht wil indienen bij de externe geschillencommissie kan hij / zij het reglement van de geschillencommissie opvragen via de klachtenfunctionaris . Tevens is deze te vinden onder www . geschillencommissie-eza . nl
7