DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 90

Grozdana Marić, Business Solutions Manager, Central Europe and Adriatic Region, SAS Napravite razliku sa podacima: zašto je analitika moćno sredstvo za javnu korist Vladine kancelarije su oduvek prikupljale podatke za podršku specifičnim programima i potrebama. Međutim, sve je jasnije da ove informacije, kada se šire razmene i analiziraju, mogu da budu moćan alat za podršku boljem donošenju odluka i alokaciji resursa u javnom sektoru. I straživanje pokazuje da orga- nizacije imaju ogromnu prili- ku da izvuku veću vrednost iz podataka koje već poseduju. Anali- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA tičari podataka iz javnog sektora saopštavaju da troše 47% svog vre- mena na prikupljanje i organizaciju podataka, a manje od trećine svog