DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 8

Lynne Schneider Nađimo se na tržištu podataka Postoje dva osnovna načina za kupovinu ili trgovinu podacima na Data as a Service (DaaS) tržištu – direktna prodaja provajdera podataka krajnjim korisnicima ili preko tržnica podataka. Iako velika, utemeljena preduzeća za informacione usluge nastavljaju da vrše direktnu prodaju svojim klijentima, mnogi takođe učestvuju na tržnicama podataka. Manjim i novim provajderima DaaS-a uspon tržnica podataka učinio je jednostavnijim pakovanje i prodaju ponude, a potencijalnim korisnicima njihovo pronalaženje. T ržnice pojednostavljuju pro- ces pretraživanja, nudeći različite izvore i tipove po- dataka, zajedno sa spremnom gru- pom potencijalnih kupaca. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Zašto bi trebalo da razmotrite tržnice podataka? Prva i najočiglednija prednost tržnice je u tome što ona može da okupi veliki