DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 7

O SITO inicijativi: učinite vaš IT posao uspešnijim i profitabilnijim Od 2005. godine, kroz inicijativu SITO (Srpska IT osmatračnica), Milovan Matijević pomaže IT firmama da donose poslovne odluke sa što manje rizika. Na domaćem terenu to nije jednostavan posao. Dok su na Zapadu nezavisne analize osnova svih planova prodaje, u Srbiji planeri se uveliko oslanjaju na sopstvene podatke i osećaj. Srpske IT firme nemaju naviku da ugovaraju istraživanje tržišta informaciono komunikacionih tehnologija, što ne znači da indirektno ne troše značajna sredstva za potrebne podatke. Na primer, srednje i velike IT firme se uglavnom oslanjaju na interno dobijene rezultate, za šta efektivno angažuju više od 3 svoja zaposlena sa punim radnim vremenom. Dok oni tako rade tuđi posao, niko ne radi njihov osnovni, a to košta. Ovo je tradicionalni pristup koji pokazuje svoju jaku ukorenjenost i pored toga što je skup i često subjektivan. Rešenje je u tome da bi dobar deo posla mogao da se prepusti specijalizovanim firmama za istraživanje IT tržišta, koje bi to uradile brže, bolje i jeftinije. Model pružanja SITO podrške klijentima pri donošenju odluka je baziran na upravljanju znanjem na osnovu kognitivne piramide prikazane na slici. Ceo proces započinje prikupljanjem relevantnih podataka koji se prvo analiziraju, zatim interpretiraju tako da postaju saznanja koja se transferišu klijentima i primenjuju u njihovoj poslovnoj praksi. Sa ključnim IT kompanijama na domaćem tržištu vrši se razmena iskustava i razumevanja zašto se nešto događa, tako da one lakše usmeravaju svoje poslovanje na bazi ispravnih odluka – po mogućstvu bez rizika. Podatak je najosnovniji nivo, infor- macija podatku dodaje kontekst, znanje dodaje kako ga upotrebiti, a mudrost dodaje kako i zašto ga upotrebiti. Najveći rizik nose odluke bazirane na podacima; rizik se smanjuje ukoliko se odlučuje redom na bazi: informacija, znanja i mudrosti, Kognitivna piramida i upravljanje znanjem - od podatka do mudrosti i tj. upotrebe tog znanja. donošenja odluka bez rizika doba i ubuduće, upravljanje velikom količinom podataka i sposobnost izdvajanja vrednost iz podataka - bez obzira na izvor, veličinu i ostale zahteve - biće u srcu konkurentske prednosti organizacije. Io (U tekstu je korišćen vodič „CIO’s Guide to Data Analytics & Machine Learning“ da se prenesu najbolja Googleova iskustva i preporuke za upravljanje podacima.) Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA