GM Business & Lifestyle #111 GM 111 PDF | Page 10

Upravljanje promenama Ljudski faktor Šta menadžeri treba da znaju o osobi koju će da zaposle... D Odlomak iz dopunjenog i revidiranog izdanja knjige „Upravljanje promenama” Isaka Adizesa, Asee.biz a biste upravljali pro- menama i učinili konflikt konstruktivnim, jedan od faktora na koji morate da se usre- dsredite jesu ljudi. Morate da imate ljude koji bude i pružaju poštovanje i poverenje. Zaposleni imaju funkcionalnu nadležnost u svom domenu posla, na primer u marketingu, proizvodnji ili računovodstvu. Možda možemo da izađemo na kraj s njihovim pojedinačnim stilovima sve dok oni znaju ono u čemu su profesionalci, ali