Kranteknikk 03 2023 | Page 4

PRESSEMELDING

Ekspansjon i de nordiske landene

WEST KRAN har i mange år arbeidet med å bli et internasjonalt selskap , og for å kunne ha nok arbeid til alle de store maskinene har det vært en forutsetning å ha et stort marked .
WEST KRAN arbeider nå i alle de nordiske landene med kran- og løfteoperasjoner . Vi er virksomme innenfor forskjellige typer bransjer som ; vindkraft , gruvedrift , industri , byggog anlegg og olje & gass .
Med en allsidig og moderne maskinpark lykkes vi i å utføre disse oppdragene på en meget tilfredsstillende måte . Bedriftens fordeler er uten tvil høy kompetanse og innovasjon . Bedriften har igjennom mange år bygget opp arbeidsstokken med personell fra de landene som vi arbeider i . Dette har vist seg å være svært vellykket , vi fremstår som et team med kollegaer som jobber mot samme mål .
4 • Kranteknikk 3 2023