Kranteknikk 03 2023 | Page 3

INNHOLD

6-11

Redaktørens hjørne ............................................................... 2
Pressemelding ......................................................................... 4
Et spesielt løft ........................................................................... 6
Pressemelding ...................................................................... 12
Når blir tilleggskriteriene revidert ?.............................. 14
Pressemelding ...................................................................... 19

14-18

Utvikler fjernstyrte og autonome offshorekraner ...... 20
Pressemelding ...................................................................... 25
Engasjerte deltagere på SLBA-forum ......................... 26
Verdens første elektriske hjulgående mobilkran i bruk på Dælenenga flerbrukshall .......... 32

20-24

32-35
Kranteknikk 3 2023 • 3