KITA 2/2023 | Page 43

NÄKÖKULMA

Minna Aarnio Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy
Hanna-Maija Tikka Skanska

ONKO HIILINEUTRAALI RAKENNUS MAHDOLLINEN ?

RAKENNUSASIAINTOIMISTO AARRE JA SKANSKA osallistuivat FIGBC : n järjestämään Hiilineutraali rakennus -määritelmän pilotointiin . Pilotin yhteydessä Aarre suunnitteli Helsinkiin seitsemän asunnon rivitaloyhtiön , Honkasuon Aarreaitat eli Asunto Oy Haapaperhosen Aarteen . Aarre tavoitteli konseptin suunnittelusta alkaen mahdollisimman ilmastoystävällistä , jopa hiilinegatiivista tasoa ja mahdollisimman suurta hiilikädenjälkeä verrattuna hiilijalanjälkeen . Skanska osallistui pilotointiin Helsingin Pasilaan suunnitteilla olevalla Firdo-hankkeella . Toimitiloja kehittävän Skanska CDF : n Firdo-hanketta on alkumetreiltä lähtien ohjattu kustannusten ja laadun lisäksi myös hiilijalanjäljen osalta . Pilotoinnin myötä Skanska halusi selvittää , mitä hiilineutraaliuden saavuttaminen FIGBC : n määritelmän mukaan tarkoittaisi .
Hiilineutraaliuden saavuttaminen käytännössä vaikeaa Honkasuon Aarreaittojen hiilikädenjälki oli pilotin laskennassa kaksinkertainen verrattuna hiilijalanjälkeen . Aarre siis onnistui asettamassaan tavoitteessaan . Firdossa vähähiilisyyttä taas on edistetty muun muassa pitämällä eri suunnittelualojen asiantuntijoiden kanssa työpajoja , joissa on tunnistettu hankkeen suurimmat päästölähteet ja löydetty niihin päästövähennyskeinoja . Myös yhteistyö toimittajien kanssa on ollut tärkeää erilaisten tuoteinnovaatioiden tunnistamiseksi .
Pilotissa kuitenkin selvisi , että hiilineutraaliuden saavuttaminen rakennushankkeessa ei toistaiseksi ole mahdollista ilman merkittäviä ulkoisia kompensaatioita . Luotettavia ja aidosti toimivia kompensaatioita voi tosin olla vaikea löytää edes merkittävillä taloudellisilla panostuksilla . Kaikkien päästövähennystoimenpiteiden jälkeenkin rakennushankkeesta jää valtava määrä päästöjä kompensoitavaksi , sillä vähäpäästöiset materiaalit , uusiutuvat polttoaineet tai uusiutuva energiantuotanto laitteistoineen aiheuttavat päästöjä , vaikkakin vähemmän kuin ns . tavanomaiset ratkaisut . Toivosta ei kuitenkaan kannata luopua ja parempaa tulevaisuutta odotellessa voimme etsiä parhaita vaihtoehtoja , haastaa aktiivisesti totuttuja toimintamalleja ja arvostaa vähemmän energiaa kuluttavia rakennustapoja ja rakennustyyppejä .
Hiilijalanjäljen pienentäminen mahdollista tarkalla suunnittelulla Positiivista on se , että huolellisella suunnittelun ohjauksella hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää rutkasti verrattuna tavanomaiseen rakennustapaan . Suunnitteluvaiheessa päätetään , millaisia päästöjä hankkeen käyttövaiheessa syntyy . Energiatehokkuus on ensisijaisen tärkeää , mutta uusiutuvan energian tuotanto on usein myös elinkaarikustannuksiltaan kannattava investointi . Esimerkiksi Firdon käytönaikaiset päästöt pienenevät merkittävästi aurinkopaneelien ja maalämmön avulla .
Myös työmaavaiheella on oma vaikutuksensa , jota voidaan pienentää energia- ja resurssitehokkuuden lisäksi käyttämällä uusiutuvia polttoaineita , sähköä ja kaukolämpöä . Firdohankkeessa myös selvitetään maalämmön hyödyntämistä jo rakennusvaiheessa .
Rakennushankkeissa tulee pyrkiä ohjaamaan päästöt niin pieneksi kuin se nykyisellään on mahdollista ja kannustaa kaikkia rakentamisen arvoketjussa toimivia kantamaan oma kortensa kekoon vähähiilisyystalkoissa . Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi myös pohtia , investoiko mieluummin parempaan rakentamiseen vai ostaako samalla rahalla ulkoisia kompensaatioita , joiden hyöty voi olla kyseenalainen . Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa sekä säädösten tulkinnassa voidaan luoda ekologisesti kestävälle rakentamiselle mahdollisuuksia tai esteitä . Rakentaminen on valintoja . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta figbc . fi .
2 / 2023 kita 43