KITA 2/2023 | Page 42

KUVA : SUOMEN PELASTUSNEUVONTA OY

Kiinteistön lakisääteisellä vastuulla on pitää turvalaitteet toimintakunnossa .
toiseen . Avoimet palo-ovet ovat riskitekijä , koska ne eivät pysäytä palon ja myrkyllisten savukaasujen etenemistä .”
” Vanhoissa rivitalokiinteistöissä saattaa taas olla avoimia yläpohjatiloja . Tällaiset yläpohjat olisi osastoitava vesikattoon asti , jotta mahdollinen tulipalo ei leviäisi ullakon kautta koko rivitalon pituudelle .”
” Taloyhtiön olisi hyvä valita väestönsuojavastaava , joskin vapaaehtoisia tähän tehtävään on monesti ollut vaikea löytää . Viime kädessä väestönsuoja-asiat ovat taloyhtiön hallituksen vastuulla ”, Kangastie toteaa .
” Olisi parasta , jos kiinteistössä olisi omasta takaa väestönsuojeluosaamista jos jokin nopea tilanne tulee päälle . Sellaisessa vaaratilanteessa mikään ulkopuolinen taho ei ehdi hoitaa kaikkia suojia kuntoon .”
Pelastusalan konsulttiyritykset tarjoavat monesti väestönsuojien käyttökoulutusta muun muassa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja turvallisuusvastaaville .
Turvaa pihateille ja ullakkotiloihin Yksi osa kiinteistöturvallisuutta on pelastusteiden käyttökelpoisuus .
Pelastusyksiköiden pääsy kiinteistölle on talviaikaankin varmistettava aurauksella ja hiekoituksella . Liukkaat pihaalueet ja katoilta putoavat lumi- tai jääkuormat ovat muutenkin vaarallisia . Ne saattavat aiheuttaa asukkaille tai ulkopuolisille tapaturmia , joista taloyhtiö voi pahimmissa tapauksissa joutua maksamaan jopa miljoonakorvauksia .
” Usein kattolumien pudotukset onkin ulkoistettu huoltofirmoille . Aina jonkun on kannettava vastuu ”, Kangastie huomauttaa .
” Liikekiinteistöissä taas on valitettavan yleistä , että paloovia on kiilattu auki , kun on tarvetta liikutella tavaraa paikasta
Sammuttimet valmiuteen Jos kiinteistössä on sprinklerityyppinen sammutusjärjestelmä , se hidastaa palon kehittymistä . Puukerrostaloissa rakentamismääräyksetkin edellyttävät sprinklerien asentamista .
Myös jauhe- ja nestesammuttimet ovat hyödyllisiä alkavan palon saamiseksi kuriin .
” Ainakin porraskäytävissä ja muissa yleisissä tiloissa olisi syytä olla nestesammuttimia . Ne ovat monesti parempia kuin jauhesammuttimet , joiden laukaisemisesta aiheutuu helposti oheisvahinkoja ja lisäsiivousta . Nestesammuttimella vahingot jäävät pienemmiksi myös mahdollisissa ilkivaltatapauksissa ”, Kangastie suosittelee .
Sammuttimet on pidettävä toimintavalmiudessa ja tarkastettava parin vuoden väliajoin .
” Kiinteistön lakisääteisellä vastuulla on pitää turvalaitteet toimintakunnossa ”, Kangastie tähdentää .
” Myös savunpoistojärjestelmät vaativat tarkastuksia ja määräaikaisia testauksia .”
” Valmistajien ohjeissa määritetään laitteille sopivat kunnossapito-ohjelmat . Tyypillisesti kiinteistön savunpoistolaitteistosta testataan vuosittain vähintään 20 prosenttia ja kaikki savunpoistolaitteet olisi testattava vähintään kerran viiden vuoden aikajaksolla .”
Laitteiden on tarvittaessa toimittava myös ilman verkkovirtaa , koska tulipalo voi katkaista sähköt .
Kangastie myös korostaa , että porraskäytävissä ei missään tapauksessa saa varastoida lastenvaunuja tai muuta ylimääräistä palokuormaa .
” Irtoesineet houkuttavat tuhopolttajia . Pienikin palo voi aiheuttaa paljon savua , joka nopeasti täyttää koko porrashuoneen . Savuiseen porraskäytävään ei pidä mennä , koska savukaasut ovat tappavia .”
” Turvallisuutta kiinteistöissä olisi tarkasteltava kokonaisuutena . Palo- ja poistumisturvassa tarvitaan ammattiosaamista , mutta kyllä kiinteistön käyttäjien omatoiminen riskien tunnistaminen ja oikeat toimintaohjeet auttavat jo pitkälle ”, Kangastie muistuttaa . n
42 kita 2 / 2023