INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 8

A L E T ÇA N T A S I sözleşmesine ve/veya ikale sözleşmesi- ne şirketten ayrılma halinde şirketi devlet makamlarına şikayet etmeyi engelleyici maddeler koyan Sandrigde, Merrill Lynch ve NeuStar Inc. şirketlerine “misilleme kuralına aykırı hareket etme” nedeniyle çeşitli para cezaları vermiştir. 6 olmuştur. Ancak Dodd-Frank Whistleblo- wer Program 2016 raporunda ortaya konu- lan analizde, yapılan şikayetlerin %80’inin daha önce şirket içinde dile getirildiği veya zaten şirket yetkilileri tarafın