INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 15

SAĞLIK KONUSUNDAKI PEK ÇOK YANLIŞ BILGIYI ISTATISTIK VERILERLE ORTADAN KALDIRAN JOHN GRAUNT ÖLÇMENIN ÖNEMINI ORTAYA KOYMUŞTU . İŞTE ÖLÇEBILMENIN VE RAPORLAMANIN , ETIK VE UYUM YÖNETIMI IÇIN DE ÖNEMI BURADA YATIYOR : ŞIRKET IÇINDEKI MIKROPLARI TESPIT EDEBILMEK VE ÖNLEMLER IÇIN ERKENDEN HAREKETE GEÇEBILMEK …
13
Şirketlerin� ; etik ve uyum performans�
performanslarını takip etmek , ilgili birimlere iç raporlamada bulunmak ve kurum dışı paydaşlara bilgi vermek için hazırlanan raporları , şirketlerin geleceğinin belirlendiği stratejiler üretmek için çok büyük öneme sahip . Genel olarak şirketlerin etik ve uyum raporlamasının kapsamı şunlardan oluşuyor : Etik ve uyum programınızın özünü oluşturan etik ve uyum programı hedefleri ; Hedeflere ulaşma oranı ; Etik ve uyum programı eğitimleri ; Yaşanan etik dışı vakalar ile ilgili bilgilendirme ; İhbar , şikayet ve danışma hattının kullanılması ; Sürdürülen projeler ve STK ile ilişkiler . Sonuçta , şirketlerin topluma yönelik olarak , toplumsal yaşam kalitesine katkı , çevre koruma politika ve uygulamaları hakkında bilgi vermesi hayli yaygınlaştı . Aynı şekilde etik ve uyum yönetimi de bu konuda bilgi verilen bir dal haline geldi . Kurumların yönetimi de yıllık , sürdürülebilirlik veya entegre raporlarına etik ve uyum yönetimi ile ilgili eklemelerde bulunmaya başladılar . Bilgilerin paydaşlara sunulmasından önce dış güvence sağlayıcılarının ( bağımsız denetçiler veya bağımsız danışmanlar gibi ) söz konusu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda güvence vermeleri de büyük önem kazandı . Peki Etik ve Uyum Yöneticisi söz konusu raporlamayı kime yapmalıdır ? Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu , Etik Kurulu veya CEO ’ ya mı raporlamada bulunmalıdır ? Bu konuda birçok farklı uygulama karşımıza çıkıyor . Mesela birçok şirket bu konuda Yönetim Kuruluna raporlamada bulunulmasını sağlayarak raporun etkisini güçlendirmeyi tercih edebilir . Bu konuda FCPA ’ nin önerisi Etik ve Uyum Yöneticisinin şirketin yönetim kuruluna raporlamada bulunması . As� Aslında herhangi bir birime ( özellikle hukuk ) raporlamada bulunulsa bile her koşulda güncel raporlamanın Yönetim Kuruluna yapılması ideal olarak görülüyor . Peki raporun içeriği ne olmalıdır ? Etik ve Uyum Departmanı rapor ile ilgili birime etik ve uyum programının uygulanması konusunda rapor tarihine kadar meydana gelen tüm gelişmeler ile ilgili bilgi vermelidir . Raporun aşağıdaki konulara cevap vermesi gerektiği söy� söylenebilir : Etik ve Uyum Programında ne tür ve nasıl gelişmeler meydana geldi ?
Şirketlerin�������������������������� ; etik ve uyum performans- larını takip etmek, ilgili birimlere iç raporlamada bulunmak ve kurum dışı paydaşlara bilgi vermek için hazırlanan raporları, şirketlerin geleceğinin belir- lendiği stratejiler üretmek için çok bü- yük öneme sahip. Genel olarak şirketlerin etik ve uyum raporlamasının kapsamı şunlardan oluşuyor: Etik ve uyum programınızın özünü oluşturan etik ve uyum programı hedefleri; Hedeflere ulaşma oranı; Etik ve uyum programı eğitimleri; Yaşanan etik dışı vakalar ile ilgili bilgilendirme; İhbar, şikayet ve danışma hattının kulla- nılması; Sürdürülen projeler ve STK ile ilişkiler. Sonuçta, şirketlerin topluma yönelik olarak, toplumsal yaşam kalitesine kat- kı, çevre koruma politika ve uygulama- ları hakkında bilgi vermesi hayli yaygın- laştı. Aynı şekilde etik ve uyum yönetimi de bu konuda bilgi verilen bir dal haline geldi. Kurumların yönetimi de yıllık, sürdürülebilirlik veya entegre raporlarına etik ve uyum yönetimi ile ilgili ekle- melerde bulunmaya başladılar. Bilgilerin paydaşlara su- nulmasından önce dış güvence sağlayıcılarının (bağımsız denetçiler veya bağımsız danışmanlar gibi) söz konusu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda güvence vermeleri de büyük önem kazandı. Peki Etik ve Uyum Yöneticisi söz konusu raporlamayı kime yapmalıdır? Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Etik Kurulu veya CEO’ya mı raporlamada bulunmalıdır? Bu konuda bir- çok farklı uygulama karşımıza çıkıyor. Mesela birçok şirket bu konuda Yönetim Kuruluna raporlamada bulunulmasını sağlayarak raporun etkisini güçlendirmeyi tercih edebilir. Bu konuda FCPA’nin önerisi Etik ve Uyum Yöneticisinin şirketin yönetim kuruluna raporlamada bulunması����� . As- lında herhangi bir birime (özellikle hukuk) raporlamada bulunulsa bile her koşulda güncel raporlamanın Yönetim Kuruluna yapılması ideal olarak görülüyor. Peki raporun içeriği ne olmalıdır? Etik ve Uyum Depart- manı rapor ile ilgili birime etik ve uyum programının uygulanması konusunda rapor tarihine kadar meydana gelen tüm gelişmeler ile ilgili bilgi vermelidir. Raporun��� ЦYIKFV&6WffW&^Ч6vW&VFI<;gЦVV&Ɨ#WFfRWV&w&KFRL;"fR