INmagazine Sayı 15 | Page 8

GÜNDEM Görsel www.graphic.com.gh sitesinden alınmıştır. 6 Boeing tamamen maliyet sebebi ile yeni uçak tasarlamak yerine eski uçaklar üzerinde modifikasyonlar yapma yolu- nu seçti. Bunun iki ana sebebi vardı. İlk sebep rakibi Airbus yeni motorlu uçaklarının havayolu şirketleri tarafından çok beğenilmesi ve hızla sipariş edilmesi idi. Pazarda payını kay- bedeceğinden korkan Boeing bu yüzden elini hızlı tutmak zorunda olduğunu düşündü. İkinci olarak baştan bir uçağın tasarımının yeniden yapılması özellikle çok yüksek mali- yetli pilot eğitimleri gerektiriyordu. Pilot eğitimleri yüksek maliyeti havayolu şirketlerini rakiplerinin uçaklarının satın almasına sebep olacağını düşünen Boeing bu yüzden uçak tasarımında modifikasyon yapma yoluna gitti. Bu noktada Boeing 737 MAX uçaklarının üzerine yeni mo- torları koymayı planlayan şirket uçaklarının aerodinamik özelliklerini değiştirecek kararlar verdi. Uçağa eklenecek yeni tasarruflu motorlar, eski motorlara göre daha öne ve daha yukarı takılarak uçağa sığdırıldı. Bu değişikliğin mey- dana getirdiği aerodinamik sorunları çözmek için de uçak- lara MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation Sys- tem) adı verilen sistem yerleştirildi. Değişikliğin getirdiği en büyük risk olan durum “stall” adı verilen rüzgardan sağladığı kaldırma kuvvetini kaybetme- si olarak görüldü. Bu durumdan çıkılmazsa uçak düşebili- yordu. Stall tehlikesine karşı pilotlar her havayolunda çok yoğun eğitimlerden geçiyor ve bu konuda farklı simülasyon- larla kendilerini geliştiriyorlar. Boeing ise bu tehlikeyi ber- taraf etmek için MCAS denilen sistemlerle uçağın üstündeki sensörler yerleştiriyor. Bu sensörlerden gelen verilerle de stall tehlikesi var ise uçağın burnunun indiriyor. Bu şekilde modifiye edilmiş uçaklar Boeing 737 Max adı al- tında satışa çıktı ve birçok havayolundan da sipariş almayı başardı. Toplam 5012 sipariş alan firma 376 uçağı da teslim etti.