INmagazine Sayı 15 | Page 15

Nelson Mandela; İnsan Hakları, Özgürlük ve Demokrasi Markası Nelson Mandela’nın 27 yıllık hapis hayatında mahkûm gömle- ğinde taşıdığı numarası 46664 idi. Bu numara Mandela’yı öz- gürlüğüne kavuşturacak olan tepkilerin simgesi oldu. 46664 dünyanın dört bir tarafında Güney Afrika’daki ırkçı yönetim ve uygulamaları özgürlüğün, bağımsızlığın, ırk ayrımcılığına karşı tepkisel duruşun, barışın, adalet ve insan haklarının simgesi ol- muş bir “Protest Brand” olarak tarihe geçti. Her üç başkan adayı da tereddüt- süz bunun için söz verdiler. Nitekim “Kara Şemsiye” hemen seçimler sonrası girilen sezonda etkisini gös- termeye başladı. Yerel yöneticiler ve idari makamlar hukuk ve kurallara aykırı hareket etmekte olan işletme- lerin kapısına dikilmeye başladılar. Kurallara aykırı hareket edenler tu- tulan tutanaklar ve cezalarla baş başa kaldılar, kalıyorlar. Ticari markalar günümüzde “dere yatağına yapılmış evler” görüntüsündeler. Hangi hammaddeyi kimden aldıkları ile başlıyor işler. O hammaddeyi üretenle- rin insan hakları ve çevre duyarlılığı gibi konularda iyi performansının olmadığı gerçeği varsa Barbie’nin üreticisi Mattel’in başına gelenler benzer durumdaki üreticiler için ders olmalı. Savaşlara karşıtlık “Protest Brand” lerin gövde gösterisi! “Savaşma Seviş” sloganının simgesi olan görsele hepimizin dokunmuş- luğu vardır. On yıllardır savaşa, si- lahlanmaya, şiddete karşı olanların buluşma ortamı olan bu slogan ve görsel de bir “Protest Brand”. Sloganı ve görselini kimin yaptığı ve geliştir- diği konusunda rivayetler muhtelif. En çok kabul gören; radikal aktivist olarak ün salmış Franklin Rosemont ve Tor Faegre’in Şikago’daki Solida- rity kitapçısında üzerinde bu sloga- nın yazdığı arkası iğneli düğmeler- den binlerce basıp 1965 yılındaki Anneler Gününde dağıttığı şeklindeki anlatımdır. 2 O yıllarda Vietnam savaşı karşıtlığı- nın dayanışması olan slogan ve gör- selin yakın tarihimizde ABD’nin 2. Irak müdahalesi öncesinde kapı kapı dolaşıp kendine müttefik aradığı günlerde Avrupa başkentlerinin mey- danlarını dolduranların ellerindeki pankartlarda görüyoruz. Bu “Protest Brand” in o günlerde hemen yanı ba- şındaki arkadaşı bir başka “Protest 2 https://www.quora.com/Who-said-Make-love-not-war-What-is-the-history-behind-the-saying Brand” idi. Gökkuşağı renklerindeki bayraklar tam bir dayanışma için- de, savaşlara karşı hükümetlerinin ABD’nin yanında saf tutmamasını talep ediyorlardı. O günden sonra her ne kadar 1980’lerde LBGT topluluk- larının simgesi olarak doğmuş olsa da gökkuşağı renklerindeki bayrak- lar savaş karşıtlığının, insan hakları- nın ve çevre duyarlılığı gibi sınırlar ötesi duyarlılıkların simgesi haline gelen bir Protest Brand oldu. 13