HR viesti 4/2023 | Page 23

varmasti ajan tasalla

Ratkaisukeskeistä työajanseurantaa

P a r a n n a y r i t y k s e s i t e h o k k u u t t a m o b i i l i l l a t y ö a j a n s e u r a n n a n s o v e l l u k s e l l a m m e !
JOTBARIN AVULLA VOIT
Seurata projekteja ja tehtäviä Leimata reaaliajassa paikasta riippumatta Raportoida ja analysoida hetkessä

JotBar Solutions Oy

Jotbar toimittaa työajanseuranta- , kulunvalvonta- ja logistiikkaratkaisuja . Jotbar -teknologia tarjoaa tehokkaan ja helpon tavan työaikakirjauksiin .
Kotimainen IT-alan yritys
075 7530 350 info @ jotbar . fi www . jotbar 4 / 2023 . fiHR viesti 23