HR viesti 4/2023 | Page 24

ILMOITUS

JOHTAJAT NÄYTTÄVÄT TIETÄ TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄN

Ikäpyramidin kääntyessä ylösalaisin , meillä ei ole varaa sivuuttaa senioritason osaajia !

Tiedostavalla johtamisella voidaan parhaiten ehkäistä ikäsyrjintää ja mahdollistaa laaja osaamisen hyödyntäminen tulosten aikaansaamiseksi .
Väitän , että ikään liittyvä , negatiivinen suhtautuminen juontaa osin juurensa siitä , ettei iästä puhuta avoimesti . Vallalla on piilotettuja olettamuksia , uskomuksia ja ajatusvääristymiä . On paradoksaalista , että pitkää ikää ihaillaan , mutta kukaan ei halua olla ikääntynyt tai ainakaan vanha . Moni sanoo , että ikä on vain numero . Olen eri mieltä . Ikä tuo mukanaan väistämättä biologisia tosiasioita , jotka näyttäytyvät työelämässä jo sen alkuvaiheessa . Näistä yksilöllisistä vaikutuksista ei kuitenkaan kannata olettaa mitään .
Tutkinnot ja työkokemus tuottavat osaamista jo uran alkuvaiheessa , mutta pitkä kokemus niin työssä kuin elämässä on sellaista pääoma , jota ei voi saavuttaa ilman vuosien karttumista . Tarvitsemme työelämässä ihan kaiken ikäisiä ihmisiä . Meidän on alettava olla avoimesti ylpeitä niin ikävuosista kuin niiden myötä karttuvasta osaamisesta . Miten nyt vallalla olevaa ikäsyrjintää voidaan ehkäistä ?
Olipa työelämässä mikä tahansa haaste , johtaminen on ongelmien ratkaisun ytimessä . Johto ei voi paeta vastuutaan . Työskenneltäessä yritysten tuloksellisuuden parantamiseksi , on muistettava , että yrityksen strategian keskeinen osa on yrityksessä toimivia ihmisiä koskevat linjaukset . Ikädiversiteettiä hyödyntävät työyhteisöt nauttivat kilpailuedusta henkilöstönsä laajan kokemuspohjan ja hiljaisen tiedon hyödyntämisen avulla . Jos yritykset sivuuttavat kokeneet ammattilaiset iän perusteella , iso menestyspotentiaali jää käyttämättä .
Kaikilla valveutuneilla yrityksillä on kirjattuna ja esiteltynä liiketoiminnan strategia . Hämmästyttävän harvoin on kuitenkaan laadittu suunnitelmaa siitä tärkeimmästä , tarvittavan osaamisen ennakoinnista , hankkimisesta ja ylläpitämisestä . Jos yrityksessä rekrytoinnit etenevät siten , että ” Kun Pekka lähtee , hänen tilalleen pitää löytää korvaaja !”, yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus on hataralla pohjalla .
Kun yritys suunnittelee tulevaisuutta , henkilöstön tulisi olla sen kaikkein kirkkaimmassa fokuksessa . On tietoisesti rekrytoitava erilaisuutta , sillä samanlaisuus luo samanlaisuutta , ei välttämättä luovia , uusia innovaatioita . Liian usein unohdetaan , että jotta yrityksellä voi olla siivet , sillä on ensin oltava juuret .
LMI johtajuuskehittäjä , Tiina Parikka on lanseerannut # proudofmyage -kampanjan ikähäpeän lopettamiseksi ja iän myötä karttuvan osaamisen arvostuksen nostamiseksi .

Lähde kehittämään yrityksenne johtamista yhdessä kokeneiden LMI johtajuuskehittäjien kanssa ! LMI : n kokonaisvaltainen , inhimillinen , johtamisen kehittämisen metodi on tuottanut testattuja tuloksia Suomessa jo 30 , ja maailmalla yli 60 vuoden ajan .
Eri sukupolvien yhdistäminen dynaamiseksi joukkueeksi , tuottaa yrityksessä sekä tuloksia että hyvinvointia . Seniori tason osaajat voivat tuoda yritykseen juuri ne juuret . LMI Finland tarjoaa menetelmät ihmisten ja yrityksen strategian kehittämiseen . n
Tutustu valmennuksiin sekä referensseihimme : www . lmi . fi Ota yhteyttä tiina . parikka @ lmi . fi
24 HR viesti 4 / 2023