GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 9

ili globalnih katastrofa, predstavlja specifičan fenomen savremenog doba koji se može odrediti kao globalno ubrzavanje. Apartno od modernih fizičkih teorija koje su već elaborirale ovaj fenomen, kao i od činjenice da smo potpuno ne samo apsorbovani, već na izvestan način i zatečeni subjektivnim doživljajem da nam dan prohuji dok smo rekli keks, da godina proleti dok se okrenemo, da nam deca rastu