GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 10

brže nego ikada, i da sa strepnjom otkrivamo kako je naša budućnost vremenski saglediva, globalno ubr- xxx zavanje odigrava se na podlozi koja nije ni psihološka, ni fizička, već najpre ekonomska. Ako se novogodišnja putovanja reklamiraju još u avgustu, ako aran- žmani za letovanje počinju da se