GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 11

prodaju u januaru, ako svoj život merimo brojem kreditnih rata koje još treba da otplatimo, shvatajući da ćemo biti penzioneri kada se oslobodimo ove obaveze, ako je „pretpubertet” skorašnje otkriće koje današnje o- smogodišnjake neprimetno uvodi u svet odraslih, ako nas oglašivači neprekidno podsećaju da požurimo sa odrastanjem, postizanjem poslovnih uspeha, ili napredovanjem u karijeri, a sve zato da bismo ostali u „toku”, onda je drugo lice tog globalnog imperativa da se bezglavo i bez pre- daha hrli ka budućnosti, zapravo sadržano u sveprisutnoj atmosferi nestrpljenja da se željeno dohvati što pre. Fenomen o kojem je reč prirodna je posledica zahuktalog infekta potrošnje, koji u produkovanju sveopšteg ne- strpljenja, sa jedne, i nezajažljivosti kao obavezujućeg komunikativnog obrasca, sa druge strane, u sve gla- snijem zahtevu epohe da se su- stigne vreme, prikriva činjenicu da je logika kapitala dominantna i jedina operacionalna. U tom potpuno ogoljenom hodu kapitala, koji poput simboličkog „cunamija” preti da potisne bilo koju kategoriju vrednosti koja je doskora davala smisao našim ži- votima, individualnim akcijama i odnosima sa drugima, razmenska vrednost metastatički postaje vrhunski organizator naše svakodnevice, i čita- vog univerzuma naše doživljajnosti. Time se pokazuje da se u fantazmu „sustizanja neuhatljivog”, u tom oba- vezujućem trendu „ubrzavanja” pri- kriva neosetno strukturisanje naših života oko gladi za trošenjem, u kojem ćemo se, ne budemo li ovo shvatili i blagovremeno povukli ručnu, i sami pre vremena iscrpeti. Jer, zapravo, ubrzavanje o kojem je reč, lišavajući nas dokolice, te kolevke kreativnosti bez koje ne bi bilo ni kulture čije blagodati bez ra- zmišljanja koristimo, zapravo nas lišava mogućnosti da ma u čemu stvarno, duboko i strastveno uživamo, bez osećanja da gubimo vreme ili da nešto drugo, „važnije”, „značajnije” ili „unosnije” propuštamo. Ako je vizija uspeha ono što nas motiviše da idemo napred, moramo pronaći umereni tempo, kako se jednog dana ne bismo probudili i sa zaprepašćenjem konstatovali da smo preobraženi kao Kafkin Gregor Samsa. Zato bi trebalo da usporimo. Jer nestrpljenje nikada nije bilo saveznik mudrih. Toga moramo biti svesni, ako ne želimo da kroz sopstvene živote prolećemo kao muve bez glave. xxx