GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 12

Intervju Timska igra Vladimir Knežević, Country Managing Director za Srbiju i Crnu Goru kompanije Oracle, nije ne- poznat domaćoj IT javnosti. Od kada je preuzeo kormilo lokalne kancelarije, Oracle je realizovao niz značajnih projekata, od kojih se svakako izdvaja zajednički projekat sa Vladom Republike Sr- bije – Državni Oracle Cloud, najsavremeniji IT sistem koji predstavlja modernu i sigurnu platformu za razvoj državne uprave kao efikasnog servisa građana i privrede. Državni ugovor koji je, posred- stvom Oracleovih sertifikovanih partnera, potpisan sa Kancelarijom za informacione tehnologi- je i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije podrazumeva nabavku hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softver- skih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji, kao što su registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa... Međutim, kao neko ko je menadžersko iskustvo sticao u velikim svetskim kompanijama Vladimir Knežević je svakako sagovornik čije ideje i razmišljanja mogu biti korisne svima, bez obzira u kojoj industriji rade i kojim resursima upravljaju . Zato smo ga zamolili da ih podeli i sa načim čitaocima.