GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 8

Kolumna Ubrzavanje: sustizanje neuhvatljivog Da li ste primetili da su satovi svuda oko nas? Na uličnim displejima, na mobilnim telefonima, na kompjuterima, na rukama. Samo upalite televizor i u uglu ekrana videćete digitalno vreme koje nam deli dan od emisije do emisije, od jednog do drugog reklamnog bloka, od vesti do vesti. dr Zorica Tomić [email protected] P ermanentno otkucavanje vre- mena na koje nas podsećaju mediji, atmosfera rokova, bu- dućih događaja ka kojima smo prinu- đeni da hrlimo, sekvencioniranje dana, nedelje, meseca i godine, para-lelno sa obnarodovanim faktima globalnog zagrevanja, globalnog umrežavanja