GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 7

Preduzetništvo • O snivačevim stazama Piše: Boris Vukić Karijera • K ako zadržati posao iako kompanija raste Pripremila: Vesna Kovačević Istraživanje • Ž ene otkrivaju : sedam najboljih stvari u radu na polju tehnologije Intervju • N a kraju polarnog sna Razgovarala: Tamara Zidar Styling • S trategija uspešne kupovine Piše: Ashok Murty GM Business & Lifestyle Broj 122 :: Godina 14. :: 2018.